KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3061 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 [ 158 ] 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6536
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Dietary Supplements): ผลดีต่อสุขภาพ/สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์
สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์
2552
Full Textx
FOOD 6535
ไอศกรีมเชอร์เบทผลไม้และสมุนไพร/อรวรรณ เคหสุขเจริญ
อรวรรณ เคหสุขเจริญ
2552
Full Textx
FOOD 6534
Collet Extruder กับการแปรรูปข้าวในผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป/จุฬาลักษณ์ จารุนุช
จุฬาลักษณ์ จารุนุช
2552
Full Textx
FOOD 6533
การผลิตผลิตภัณฑ์โดขนมปังแช่เยือกแข็ง/ยุทธนา พิมลศิริผล
ยุทธนา พิมลศิริผล
2552
Full Textx
FOOD 6532
กรดไขมันกลุ่ม โอเมก้า-3 เพื่อสุขภาพ/กรองแก้ว รามวงศ์
กรองแก้ว รามวงศ์
2552
Full Textx
FOOD 6531
ไขมันทรานส์...ภัยเงียบในอาหาร/ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
2552
Full Textx
FOOD 6530
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงหมักไก่สมุนไพร/สิริกัลยา ศรีรอด, ไพโรจน์ วิริยจารี, รัตติกร เตชะพันธุ์
สิริกัลยา ศรีรอด
Full Textx
FOOD 6529
การศึกษาสารสกัดป้องกันการหืนที่สกัดได้จากสมุนไพรโรสแมรี่ เสจ และ ทาย์ม/พรทวี ธนสัมบัณณ์,ไพโรจน์ วิริยจารี,รัตติกร เตชะพันธุ์ และ ชรินทร์ เตชะพันธุ์
พรทวี ธนสัมบัณณ์
Full Textx
FOOD 6528
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากพืชสมุนไพรบนพื้นที่สูง/รัตติกร เตชะพันธุ์, สลักจิตร บุญทาคำ และ ไพโรจน์วิริยจารี
รัตติกร เตชะพันธุ์
Full Textx
FOOD 6527
การแปรรูปหน่อไม้จากไผ่บนที่สูง : หน่อไม้ดอง
มณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด
Full Textx
FOOD 6526
การผลิตพลับกึ่งแห้งสายพันธุ์นูซินโดยใช้ระบบสารต้านการเกิดสีน้ำตาล (ระยะที่ 1)/กฤติยา เขื่อนเพชร, ไพโรจน์ วิริยจารี
กฤติยา เขื่อนเพชร
Full Textx
FOOD 6525
การศึกษาการแปรรูปผลผลิตเมล็ดถั่วที่ปลูกบนที่สูง/สุรัตน์ นักหล่อ, ณัติญา ชาญชัยธรรม, สาวิตรี มูลยิ่ง
สุรัตน์ นักหล่อ
Full Textx
FOOD 6524
การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวพร้อมดื่มจากนมข้าวโพดสมุนไพร (ระยะที่ 1)/จิรากร ประเสริฐชีวะ, ไพโรจน์ วิริยจารี
จิรากร ประเสริฐชีวะ
Full Textx
FOOD 6523
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงหมักไก่สมุนไพร (ระยะที่ 1)/สิริกัลยา ศรีรอด, ไพโรจน์ วิริยจารี, รัตติกร เตชะพันธุ์
สิริกัลยา ศรียอด
2003
Full Textx
FOOD 6522
การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมเพคตินจากเปลือกมะนาว
อมรรัตน์ ถนนแก้ว
2008
Full Textx
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 [ 158 ] 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>