KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3063 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 [ 159 ] 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6523
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงหมักไก่สมุนไพร (ระยะที่ 1)/สิริกัลยา ศรีรอด, ไพโรจน์ วิริยจารี, รัตติกร เตชะพันธุ์
สิริกัลยา ศรียอด
2003
Full Textx
FOOD 6522
การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมเพคตินจากเปลือกมะนาว
อมรรัตน์ ถนนแก้ว
2008
Full Textx
FOOD 6521
กระบวนการให้ความร้อนแบบ Ohmic Heating/ประมวล ศรีกาหลง
ประมวล ศรีกาหลง
2009
Full Textx
FOOD 6520
ปริมาณความชื้นที่เหมาะสมและการเปลี่ยนแปลงระหว่างการเก็บของผลไม้แผ่นจากผลมะม่วง/กรรณิการ์ ทั่งทอง. กิตติพงษ์ ห่วงรักษ์
กรรณิการ์ ทั่งทอง
2009
Full Textx
FOOD 6519
อิทธิพลของเวลารมควัน สารละลายเกลือและสารฟอสเฟตต่อคุณภาพปลาสลิดรมควันแบบร้อน/สุธาสินี ศรีวิไล, สุธาสินี ศรีวิไล
สุธาสินี ศรีวิไล
2009
Full Textx
FOOD 6518
คุณภาพโปรตีนและไขมันในแมลงที่กินได้/นันทยา จงใจเทศ, พิมพร วัชรางค์กุล, ปิยนันท์ เผ่าม่วง, เพ็ญพโยม ประภาศิริ
นันทยา จงใจเทศ
Full Textx
FOOD 6517
การย่อยกากมันสำปะหลังให้เป็นน้ำตาลและการหมักเอทานอลในขั้นตอนเดียวโดยเชื้อผสมระหว่าง Rhizopus oryzae และ Saccharomyces cerevisiae ในการเพาะเลี้ยงแบบ solid state/ธนภูมิ มณีบุญ, อัญชริดา อัครจรัญญา,ธีรภัทร ศรีนรคุตร และ วิเชียร กิจปรีชาวนิช
ธนภูมิ มณีบุญ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Full Textx
FOOD 6516
การตรวจ เชื้อ Staphylococcus aureus ในตัวอย่างอาหาร โดยวิธี dot-ELISA Detection of Staphylococcus aureus in foods by dot-ELISA technique/ภัทรพร ทองไทย, พัชรี สุนทรนันท และ ชัยวัฒน์ กิตติกุล
ภัทรพร ทองไทย,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Full Textx
FOOD 6515
การคัดเลือกแบคทีเรียกรดแลคติกที่สามารถสร้างสารแบคเทอริโอซินและปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างแบคเทอริโอซิน/สุธิดา เชื้อพานิช, นิพนธ์ ทวีชัย,ปทุมพร ฉิมเอนก และ วรรณา มาลาพันธุ์
สุธิดา เชื้อพานิช,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Full Textx
FOOD 6514
การทำลายเชื้อ Escherichia coli (E.coli)โดยการกระตุ้นด้วยแสงบนกระจกทำความสะอาดตัวเอง/ขนิษฐา หทัยสมิทธ์, วนิดา เพ็งเหมือน, ไตรรัตน์ เวสะมูลา
ขนิษฐา หทัยสมิทธ์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Full Textx
FOOD 6513
การศึกษาอะไมเลสจากแบคทีเรียชอบร้อน Thermoanaerobacterium sp. สายพันธุ์ NOI-1 และการผลิตน้ำตาลจากแป้งดิบและกากมันสำปะหลัง
อาคม เทศนุ่ม,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Full Textx
FOOD 6512
ศักยภาพภูมิปัญญาไทยด้านอาหารพื้นบ้านภาคใต้/อบเชย วงศ์ทอง และ สุจิตตา เรืองรัศมี
อบเชย วงศ์ทอง,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Full Textx
FOOD 6511
คุณภาพของหม้ำที่ผลิตจากเนื้อโค/วิรัตน์ สุมน และ ณัฐยาพร สุมน
วิรัตน์ สุมน,มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์
Full Textx
FOOD 6510
การพัฒนาขนมหม้อแกงไข่ลดพลังงานและปรับปรุงสัดส่วนกรดไขมันด้วยซูคราโลสและกะทิธัญพืช/วรารัตน์ สานนท์, ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, ลี่ลี อิงศรีสว่าง
วรารัตน์ สานนท์,มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์
Full Textx
FOOD 6508
ประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระและการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์คุกกี้ที่เตรียมจากแป้งข้าวกล้องไรซ์เบอรรี (แป้งข้าวสีม่วงเข้ม)/รัชนี คงคาฉุยฉาย ... [และคนอื่นๆ]
รัชนี คงคาฉุยฉาย
2551
Full Textx
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 [ 159 ] 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>