KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 531 เรื่อง จากคำค้น ข้าว
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [ 16 ] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
KU T040205
การพัฒนาอาหารขบเคี้ยวจากข้าวผสมกล้วยโดยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน/วิทัศน์ แสงอรุณ
วิทัศน์ แสงอรุณ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2546
KU T040208
คุณสมบัติของยีสต์และราที่มีบทบาทในการหมักข้าวหมากและสาโท/มณชัย เดชสังกรานนท์
มณชัย เดชสังกรานนท์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2546
KU T040209
การผลิตโยเกิร์ตน้ำนมข้าวโพด/นวลนภา อัคสินธวังกูร
นวลนภา อัคสินธวังกูร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2546
KU T040211
ผลของเจลาติไนเซชันและรีโทรกราเดชันต่อคุณภาพของขนมขบเคี้ยวจากข้าว/คำรบ สมะวรรธนะ
คำรบ สมะวรรธนะ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2546
IFRPD T040239
การพัฒนาผลิตภัณฑ์โจ๊กข้าวกล้องหอมมะลิกึ่งสำเร็จรูป/สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม ... [และคนอื่นๆ]
สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม
2547
IFRPD T040244
/สมจิต อ่อนเหม ... [และคนอื่นๆ]
สมจิต อ่อนเหม,สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
2547
T040246
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการดัดแปรแป้งข้าวเหนียวโดยวิธีอะซิทิเลชัน เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารแช่เยือกแข็ง/นภัสชล สนธิปักษ์ และ รักษ์ ด่านดำรงรักษ์
นภัสชล สนธิปักษ์
2546-2547
T040248
การทำขนมปังไม่มีกลูเตนจากแป้งข้าวเจ้าและไฮโดรคอลลอยด์กัม/แปลโดย ทวิเม
ทวิเม
2547
KU T040367
การเปลี่ยนแปลงและอายุการเก็บคัพภะข้าวโพดหวาน/พรนิภา แจ้งชัด, สุคนธ์ชื่น ศรีงาม
พรนิภา แจ้งชัด,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2547
KU T040369
ผลของความชื้น การนึ่งด้วยไอน้ำ และแอลกอฮอล์ต่อการพองตัวของคัพภะข้าวโพดที่ผ่านการทอดแบบน้ำมันท่วม/วรรภา วงศ์แสงธรรม และ สุนธ์ชื่น ศรีงาม
วรรภา วงศ์แสงธรรม,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2547
KU T040371
การทำให้รำข้าวมีความคงตัวด้วยความร้อนจากไมโครเวฟและการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในระหว่างการเก็บรักษา/จันทร์สม แก้วอุดร และ เนื้อทอง วนานุวัธ
จันทร์สม แก้วอุดร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2547
KU T040376
การวิเคราะห์ปริมาณอะฟลาทอกซินในข้าวกล้องโดยวิธีทดสอบแบบว่องไว KU-AF01/สุวรรณา กลัดพันธุ์ ... [และคนอื่นๆ]
สุวรรณา กลัดพันธุ์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2547
KU T040380
/รุ่งทิวา วันสุขศรี ... [และคนอื่นๆ]
รุ่งทิวา วันสุขศรี,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2547
KU T040381
/รุ่งทิวา วันสุขศรี ... [และคนอื่นๆ]
รุ่งทิวา วันสุขศรี,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2547
T040445
การศึกษาการย่อย การดูดซึม และการนำธาตุเหล็กไปใช้ได้ในข้าวพันธุ์ต่างๆ ในหลอดทดลอง/รัชนี คงคาฉุยฉาย และ ริญ เจริญศิริ
รัชนี คงคาฉุยฉาย
2547
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [ 16 ] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36   Next >>