KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3054 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 [ 160 ] 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6498
การปนเปื้อนจุลินทรีย์ในภาชนะสัมผัสอาหารหลังจุ่มน้ำร้อนเพื่อฆ่าเชื้อโรค/กรองทอง แก่นคำ, วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ และปิยวรรณ กุลโภคิน
กรองทอง แก่นคำ
2551-2552

FOOD 6497
อาหารและสารอาหาร/อมรรัตน์ เจริญชัย
อมรรัตน์ เจริญชัย
2551

FOOD 6496
ผักพื้นบ้าน : อาหารเพื่ออายุวัฒนะ
วันดี ไทยพานิช
2551

FOOD 6495
ผลของการให้โภชนศึกษาต่อปริมาณพลังงานและสารอาหารที่ได้รับจากอาหารไทยในเด็กวัยเรียน/วาสนา บุญจู, สิริพันธุ์ จุลกรังคะ และอัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ
วาสนา บุญจู
2551

FOOD 6494
กรรมวิธีการผลิตเปลือกส้มโอแช่อิ่มในจังหวัดชัยนาท/นพมาศ พูลเจริญศิลป์, ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ
นพมาศ พูลเจริญศิลป์
2551

FOOD 6483
การศึกษาความน่าจะเป็นในการเจ็บป่วยที่เกิดจากเชื้อ Enterobacter sakazakii ในนมผงดัดแปลงสำหรับทารก/เพ็ญศรี รอดมา ... [และคนอื่นๆ]
เพ็ญศรี รอดมา
2551

FOOD 6482
การทดสอบความชำนาญการวิเคราะห์แคดเมียมและตะกั่วในอาหารของประเทศสมาชิกอาเซียน/มยุรี อุรารุ่งโรจน์ และลัดดาวัลย์ โรจนพรรณทิพย์
มยุรี อุรารุ่งโรจน์
2551

FOOD 6481
การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณ p, p' - DDE ในน้ำมันปลาโดยวิธี Isotope Dilution Mass Spectrometry-Exact Signal Matching/กนกพร อธิสุข และวิชาดา จงมีวาสนา
กนกพร อธิสุข
2551

FOOD 6480
Quantitative Analysis of Total Mangostins in Garcinia Mangostana Fruit Rind/Pothitirat Werayut and Gritsanapan Wandee
Pothitirat Werayut
2008

FOOD 6479
Chemical constituents of the essential oil, antioxidant and antibacterial activities from Elettariopsis curtisii Baker/Chairgulprasert Vanida ... [et al.]
Chairgulprasert Vanida
2008

FOOD 6478
ภาวะโภชนาการและคอเลสเตอรอลในเลือดของข้าราชการอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี/ณภาภัช คัจฉานุช, เบญจา มุกตพันธุ์
ณภาภัช คัจฉานุช
2551

FOOD 6477
การคัดเลือกดัชนีน้ำตาลของข้าวสายพันธุ์ต่าง ๆ จากการปรับปรุงสายพันธุ์และจากแหล่งต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานครโดยใช้การทดสอบ "In vitro rapidly available glucose"/ริญ เจริญศิริ, รัชนี คงคาฉุยฉาย และนฤมล รัตนากรพันธ์
ริญ เจริญศิริ
2551

FOOD 6475
ผลของพีเอชและซูโครสต่อสมบัติทางกายภาพของโยเกิร์ตพร้อมดื่มที่เพิ่มความคงตัวด้วยโปรตีนเวย์แบบเข้มข้น/พิชญอร ไหมสุทธิสกุล, เทพกัญญา หาญศีลวัต
พิชญอร ไหมสุทธิสกุล
2551

FOOD 6474
/การพัฒนาโปรแกรมพยากรณ์สีอาหาร : กรณีศึกษาการพยากรณ์สีของชิฟฟ่อนเค้ก
เจษฎา แก้ววิทย์
2551

FOOD 6473
การคัดเลือกสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์/ธีรวุฒิ หวังอำนวยพร, รัชนี ไสยประจง
ธีรวุฒิ หวังอำนวยพร
2551

   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 [ 160 ] 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>