KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 52 เรื่อง จากคำค้น ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย
   หน้า : 1 [ 2 ] 3 4   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T990024
การเก็บรักษามันฝรั่ง
ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย
2541
T990025
เครื่องมือแกะเมล็ดข้าวโพดราคาถูก
ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย
2541
T990026
เครื่องนวดถั่วเหลืองความชื้นสูง
ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย
2541
T990027
เครื่องกะเทาะถั่วลิสงแบบล้อยาง
ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย
2541
T990028
การทำเต้าเจี้ยว
ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย
2541
T990029
การทำเต้าหู้ยี้
ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย
2541
T990030
การแปรรูปผักกาดหัว
ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย
2541
T990031
เตาเคี่ยวน้ำตาลโตนด
ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย
2541
T990033
การเก็บยางมะละกอเพื่อทำปาเปนดิบ
ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย
2541
T990034
วิธีเก็บข้าวโพดโดยไม่มีเชื้อรา
ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย
2541
T990035
ไม่มีชื่อเรื่อง
ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย
2541
T990036
การทำเชื้อเห็ดฟางแบบพัฒนา
ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย
2541
T990037
การอบเนื้อมะพร้าว
ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย
2541
T990038
เครื่องแกะเปลือกถั่วลิสง
ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย
2541
T990039
เครื่องสีข้าวเกษตร 60-1
ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย
2541
   หน้า : 1 [ 2 ] 3 4   Next >>