KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 68 เรื่อง จากคำค้น เห็ด
   หน้า : 1 [ 2 ] 3 4 5   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T000186
เห็ด อาหารสุขภาพเพื่อชีวิตที่สดใส

[2543?]
T000347
การแยกสารสกัดน้ำของเห็ดหลินจือ

2542
T010107
ข้อมูลเห็ดสมุนไพร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2542
T010108
ศูนย์รวมเห็ดบ้านอรัญญิก
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2542
T010111
การเพาะเห็ดตีนแรด "เห็ดมงคลพื้นบ้านไทย"
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2542
T010215
คำแนะนำที่ 169 เรื่อง อาหารจากเห็ด/กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
2543
KU T020031
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดหยองจากเห็ดนางฟ้า/นุดี เปาทอง
นุดี เปาทอง,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2544
T020084
ผลของสภาวะการอบแห้งต่อปริมาณสารให้กลิ่นในเห็ดหอม/กิตติ แซ่โง้ว ... [และคนอื่นๆ]
กิตติ แซ่โง้ว
2544
T020193
เห็ดอาหารธรรมชาติ/นิพิท จินดากุล
นิพิท จินดากุล
2539
T030048
เห็ดฟาง พืชชั้นต่ำ แต่สูงด้วยคุณค่าทางอาหาร/สามช้อน
สามช้อน
1997
T040172
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เห็ดดอง/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2547
Full Text
T040199
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เห็ดปรุงรสพร้อมบริโภค/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2547
Full Text
T040222
ศูนย์รวบรวมเชื้อพันธุ์เห็ด/สัญชัย ตันตยาภรณ์
สัญชัย ตันตยาภรณ์
2547
T040296
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เห็ดหลินจือแห้ง/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2547
Full Text
T040320
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน แหนมเห็ด/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2547
Full Text
   หน้า : 1 [ 2 ] 3 4 5   Next >>