KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 56 เรื่อง จากคำค้น ใยอาหาร
   หน้า : 1 [ 2 ] 3 4   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T990106
การศึกษาวิธีวิเคราะห์และหาปริมาณใยอาหารในข้าวสาร ขนมปัง ผัก และผลไม้บางชนิด

2541
IFRPD T990123
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเช้าสำเร็จรูปชนิดที่มีแคลเซียมและใยอาหารสูง/เพลินใจ ตังคณะกุล ... [และคนอื่นๆ]
เพลินใจ ตังคณะกุล,สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2543
IFRPD T990126
การศึกษาอายุการเก็บและทดสอบการยอมรับของผลิตภัณฑ์ใยอาหารสูงเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์จากท้องตลาด/วันเพ็ญ มีสมญา ... [และคนอื่นๆ]
วันเพ็ญ มีสมญา,สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2543
IFRPD T990164
การใช้เซลลูโลสผงเป็นแหล่งของใยอาหารในผลิตภัณฑ์ชิพฟ่อนเค้กและคุกกี้/วิภา สุโรจนะเมธากุล ... [และคนอื่นๆ]
วิภา สุโรจนะเมธากุล
2542
IFRPD T990178
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการ "การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตใยอาหารจากกากนมถั่วเหลือง"/กุลวดี ตรองพาณิชย์ ... [และคนอื่นๆ]
กุลวดี ตรองพาณิชย์,สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2541
IFRPD T990179
ผลของอาหารที่มีใยอาหารสูงต่อการประเมินคุณค่าทางโภชนาการในหนูทดลอง/วันเพ็ญ มีสมญา ... [และคนอื่นๆ]
วันเพ็ญ มีสมญา,สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,กองโภชนาการ
[2540?]
T990403
เส้นใยอาหารกับคุณภาพชีวิต
ไพโรจน์ หลวงพิทักษ์
2539
T000330
ผลิตภัณฑ์ขนมอบเพื่อสุขภาพ
เบคกิ้งสคูล
2543
T010177
รู้ไว้ใช่ว่า/เพ็ญพักตร์ ปึงประวัติ, กนก ชวลิตพงศ์, นงลักษณ์ ยงพานิช
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2543
T010351
กากใย-ไฟเบอร์ และเบต้า-แคโรทีน/สุมิตรา จันทร์เงา
สุมิตรา จันทร์เงา
2544
IFRPD T020240
ใยอาหารเพื่อสุขภาพ/ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
IFRPD T030013
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใยอาหารสูงประเภทชงดื่มจากวุ้นน้ำมะพร้าว/เพลินใจ ตังคณะกุล ... [และคนอื่นๆ]
เพลินใจ ตังคณะกุล
2545
T030034
หมูยอเสริมใยอาหาร/ทัศนีย์ ชาเจียมเจน
ทัศนีย์ ชาเจียมเจน
2545
T030042
อาหารเพื่อสุขภาพ/เอกพล อ่อนน้อมพันธุ์
เอกพล อ่อนน้อมพันธุ์
1997
T030056
ประโยชน์ของใยอาหาร/มาลี จิรวงศ์ศรี
มาลี จิรวงศ์ศรี
1998
   หน้า : 1 [ 2 ] 3 4   Next >>