KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2935 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [ 23 ] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
PUB 0625
เทคนิคการทำแห้งแบบโฟมแมท
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วราภรณ์ ประเสริฐ,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2556
Full Text
PUB 0624
ตะกั่วกับความเสี่ยงต่อผู้บริโภค
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,นุภาพร เทพทอง และคณะ,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2556
Full Text
PUB 0623
ครีมสลัด
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อุษาพร ภูคัสมาส และคณะ,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2555
Full Text
PUB 0622
การหุงข้าวซูชิ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วาสนา นาราศรี,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2556
Full Text
PUB 0621
การศึกษาอายุการเก็บรักษาขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพรูปแท่ง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,กฤตลักษณ์ ปะสะกวี และคณะ,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2553
Full Text
PUB 0620
การย้อมสีและการยืดอายุการเก็บรักษาเต้าหู้เหลืองแผ่น
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,เบญจวรรณ ทานะขันธ์ และคณะ,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2554
Full Text
PUB 0619
การพัฒนากรรมวิธีการตรวจสอบค่า Cold test ของน้ำมันรำข้าว
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ประวิทย์ สันติวัฒนา และคณะ,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2555
Full Text
Food Journal 47 (2) / 2560
วารสารอาหาร ปีที่ 47 ฉบับที่ 2 / 2560
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วารสารอาหาร ฉบับ E-book
เมษายน - มิถุนายน 2560

PUB 0616
อาหารไทย ทางเลือกที่ดีกว่า
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Full Textx
FOOD 8282
ขนมจีนแป้งหมัก
สิรินันท์ ชมภูแสง,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2560

FOOD 8281
สารอาหารให้พลังงาน
อุษาพร ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2560

FOOD 8280
โปรตีนเกษตรรูปแบบใหม่: โปรตีนคล้ายเนื้อเส้นใยสูงขึ้นรูปด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชันที่ความชื้นสูง
จุฬาลักษณ์ จารุนุช,สุวีณา จันทพิรักษ์,วรพล เพ็งพินิจ,โรสริน อัคนิจ,หทัยชนก กันตรง,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2560

FOOD 8279
สมุนไพร กับเบาหวาน: ใช้ให้เหมาะ ใช้ให้เป็น
ประจงเวท สาตมาลี,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2560

FOOD 8278
นาโนอิมัลชันและการผลิตนาโนอิมัลชันโดยกระบวนการพลังงานต่ำ
วราภรณ์ ประเสริฐ,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2560

FOOD 8277
แคโรทีนอยด์: ความสัมพันธ์ของโครงสร้างทางเคมีกับฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
ปิยาภัทร ไตรสนธิ,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2560

   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [ 23 ] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196   Next >>