KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 531 เรื่อง จากคำค้น ข้าว
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [ 25 ] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6042
อิทธิพลของข้าวโพดและข้าวโพดร่วมกับเส้นใยเห็ดหลินจือบดต่อระดับภูมิคุ้มกันและคลอเลสเตอรอลในซีรัมของหนูขาวไอซีอาร์/นิวัฒ เสนาะเมือง, ภัทยา ภาคมฤค, ฤทธิชัย พิลาไชย
นิวัฒ เสนาะเมือง
2550
ku FOOD 6095
พันธุ์พืชผักและฤดูปลูกสำหรับภาคใต้/ขวัญจิตร สันติประชา
ขวัญจิตร สันติประชา,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2550
ku FOOD 6111
พันธุ์พืชยุคใหม่เพื่อชีวิตที่ยืนยาวอย่างเป็นสุข/กมล เลิศรัตน์
กมล เลิศรัตน์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2550
FOOD 6140
ผลการยับยั้งของน้ำมันหอมระเหยผิวมะกรูดต่อ Bacillus cereus ในข้าวหุงสุก/นวลจันทร์ ใจใส และ สุภาพร ล้ำเลิศธน
นวลจันทร์ ใจใส
2550
FOOD 6155
ผลของขนาดอนุภาคต่อสมบัติเชิงหน้าที่ของเซลลูโลสผงจากฟางข้าว/มุกดา เจริญสินทรัพย์ ... [และคนอื่นๆ]
มุกดา เจริญสินทรัพย์
2548
FOOD 6191
ความแน่นเนื้อ การหลอม และลักษณะโครงสร้างภายในของเนยแข็งเทียมที่มีแป้งข้าวเป็นส่วนผสม/อริสรา โพธิ์สนาม และ สมจิต สุรพัฒน์
อริสรา โพธิ์สนาม
2551
ku FOOD 6194
เอกสารประกอบการถ่ายทอดเทคโนโลยี การใช้แป้งข้าวหอมมะลิทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์ขนมอบและนึ่ง ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พฤษภาคม - ตุลาคม 2548/โดย วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ ... [และคนอื่นๆ]
วิชัย หฤทัยธนาสันติ์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2548
FOOD 6206
การลดความชื้นข้าวเปลือกด้วยวัสดุดูดซับความชื้นรีไซเคิล/อีลีหย๊ะ สนิโซ
อีลีหย๊ะ สนิโซ
2551
FOOD 6211
การเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของข้าวเหนียวนึ่ง/ไพโรจน์ วิริยจารี ... [และคนอื่นๆ]
ไพโรจน์ วิริยจารี
2550
FOOD 6231
การใช้แป้งพุทธรักษาทดแทนแป้งข้าวเจ้าบางส่วนในผลิตภัณฑ์แผ่นแป้งแหนมเนือง/อรวินท์ ชยาภัม ... [และคนอื่นๆ]
อรวินท์ ชยาภัม
2551
FOOD 6234
ผลิตภัณฑ์จากการหมัก Bacillus sp. Strain TW-1 ในอาหารที่มีเปลือกข้าวโพดเป็นแหล่งคาร์บอนภายใต้สภาวะที่มีออกซิเจนจำกัด/ธนวรรณ ศรีนาง ... [และคนอื่นๆ]
ธนวรรณ ศรีนาง
2551
FOOD 6235
การสกัด การทำให้บริสุทธิ์และการวิเคราะห์องค์ประกอบของโพลิโคซานอลจากไขรำข้าวของไทย/จิราภรณ์ พึ่งธรรม ... [และคนอื่นๆ]
จิราภรณ์ พึ่งธรรม
2551
FOOD 6253
ผลของสภาวะการผลิตต่อคุณลักษณะของเอกซ์ทรูเดทที่ได้จากปลายข้าวโดยใช้เครื่องเอกซ์ทรูเดอร์แบบสกรูเดี่ยว/สันติ หิรัญอร, มาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงศ์
สันติ หิรัญอร
2251
FOOD 6278
Effect of storage time and temperature on volatile aroma compounds and physicochemical properties of rice/Jirasak Kongkiattikajorn
Kongkiattikajorn, Jirasak,Kasetsart University
2008
FOOD 6299
คุณค่าทางโภชนาการของข้าวยำปักษ์ใต้/สุกัญญา ไหมเครือแก้ว, อุราภรณ์ เรืองวัชรินทร์ และ อารยา ปรานประวิตร
สุกัญญา ไหมเครือแก้ว
2551
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [ 25 ] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36   Next >>