KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 728 เรื่อง จากคำค้น สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [ 26 ] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
PUB 0525
ไฮเบอร์รี่ อาหารเสริมจากรำข้าวไรซ์เบอร์รี่
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2557
Full Text
PUB 0527
การวิเคราะห์แบบพีนอลตี
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วิวัฒน์ หวังเจริญ,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2556
Full Text
PUB 0526
กล้วยกวน
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,มัณฑนา ร่วมรักษ์,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2557
Full Text
PUB 0534
ข้าวโพดเปียกพร้อมบริโภคบรรจุในรีทอร์ทเพาช์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,งามจิตร โล่วิทูร,พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ,วราภรณ์ สกลไชย,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2557
Full Text
PUB 0540
บุก พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อุษาพร ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2556
Full Text
PUB 0541
ประโยชน์ของสาร โอทีพีพี ในชาอู่หลง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2557
Full Text
PUB 0543
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความคงตัวของแอนโทไซยานิน
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,นราพร พรหมไกรวร,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2557
Full Text
PUB 0548
สารระเหยให้กลิ่นในอาหารหมัก
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2556
Full Text
PUB 0553
สุดยอดอาหารลดน้ำตาล
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2556
Full Text
PUB 0555
เห็ดตีนแรด...เห็ดพื้นบ้านที่น่าจับตามอง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,เยาวดี คุปตะพันธ์,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2557
Full Text
PUB 0556
Dash diet กำแพงกั้นโรคความดันโลหิตสูง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2555
Full Text
PUB 0557
Norovirus วิวัฒนาการสายพันธุ์ใหม่ของไวรัสโรคทางเดินอาหาร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,สร้อยทอง สายหยุดทอง,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2556
Full Text
PUB 0558
กฎระเบียบและความปลอดภัยต่อการใช้นาโนเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหาร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,นิพัฒน์ ลิ้มสงวน,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2553
Full Text
PUB 0559
กระเพาะปลาตุ๋น
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อุษา ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2555
Full Text
PUB 0560
ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อุษา ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2556
Full Text
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [ 26 ] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49   Next >>