KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 728 เรื่อง จากคำค้น สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [ 27 ] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
PUB 0561
การจัดลำดับแบบสุ่มสมบูรณ์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วิวัฒน์ หวังเจริญ,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2555
Full Text
PUB 0562
การใช้น้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรในการยืดอายุการเก็บรักษาหมูยอ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ทัศนีย์ ชาเจียมเจน,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2554
Full Text
PUB 0563
การใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพในการเพิ่มมูลค่าข้าวโพด
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วิชชา ตรีสุวรรณ,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2554
Full Text
PUB 0564
บทบาทและการตรวจวัดกิจกรรมของสารต้านอนุมูลอิสระที่มีในอาหารตามธรรมชาติ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,จุฬาภรณ์ เลิศบวรวงศ์,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2554
Full Text
PUB 0565
การตรวจวิเคราะห์แบคทีเรียก่อโรคในอาหารโดยเทคนิคพีซีอาร์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,กนกวรรณ แดงค้ำคุณ,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2555
Full Text
PUB 0566
แกงกะหรี่ผัก
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,เย็นใจ ฐิตะฐาน,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2554
Full Text
PUB 0567
แก่นตะวัน...พืชสารพัดประโยชน์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2553
Full Text
PUB 0568
แก้วมังกร กระบองเพชรทานได้ ผลไม้สุขภาพ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ชุษณา เมฆโหรา,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2556
Full Text
PUB 0569
ขนมจีนน้ำยาปลาไข่ต้ม
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,พยอม อัตถวิบูลกุลย์,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2556
Full Text
PUB 0570
ข้าวเกรียบมะรุม
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อุษา ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2554
Full Text
PUB 0571
ข้าวตูเอ็กซ์เพรส ขนมไทยยุคไฮเทค
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2553
Full Text
PUB 0572
ไขมันสั่งตัด ทางเลือกใหม่สำหรับอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ประจงเวท สาตมาลี,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2555
Full Text
PUB 0573
คนรุ่นใหม่ vs คอสโมโพลิแทน ฟู้ด
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2556
Full Text
PUB 0574
คาโมมายล์ พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,รศ.ดร.สุรพจน์ วงศ์ใหญ่,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2556
Full Text
PUB 0575
คุณภาพด้านจุลินทรีย์ของอาหารฮาลาลพร้อมรับประทานในจังหวัดสงขลาและสตูล
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ฉวีวรรณ มลิวัลย์,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2555
Full Text
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [ 27 ] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49   Next >>