KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 531 เรื่อง จากคำค้น ข้าว
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [ 27 ] 28 29 30 31 32 33 34 35 36   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6447
ฤทธิ์และปริมาณของสารต้านอนุมูลอิสระบางชนิดในข้าวกล้องงอกสมุนไพร/วันพรรษา ชุติปัญญา และสุดารัตน์ เจียมยั่งยืน
วันพรรษา ชุติปัญญา
2551
FOOD 6453
การเติมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากฟางข้าวเพื่อลดการอมน้ำมันในผลิตภัณฑ์ปาท่องโก๋/นิภาพร แสงจู ... [และคนอื่นๆ]
นิภาพร แสงจู
2551
Full Textx
FOOD 6470
ผลของการฉายรังสีแกมมาต่อสมบัติทางเคมีและกายภาพระหว่างการเก็บรักษาของข้าวกล้องพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105/สุรศักดิ์ สัจจบุตร และ กิตติพงษ์ ห่วงรักษ์
สุรศักดิ์ สัจจบุตร
2551
Full Text
FOOD 6477
การคัดเลือกดัชนีน้ำตาลของข้าวสายพันธุ์ต่าง ๆ จากการปรับปรุงสายพันธุ์และจากแหล่งต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานครโดยใช้การทดสอบ "In vitro rapidly available glucose"/ริญ เจริญศิริ, รัชนี คงคาฉุยฉาย และนฤมล รัตนากรพันธ์
ริญ เจริญศิริ
2551
Full Textx
FOOD 6498
การปนเปื้อนจุลินทรีย์ในภาชนะสัมผัสอาหารหลังจุ่มน้ำร้อนเพื่อฆ่าเชื้อโรค/กรองทอง แก่นคำ, วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ และปิยวรรณ กุลโภคิน
กรองทอง แก่นคำ
2551-2552
Full Textx
FOOD 6499
ผลของการงอกต่อสารต้านอนุมูลอิสระสมบัติการหุงต้มและลักษณะทางประสาทสัมผัสของข้าวกล้องมันปู/สุดารัตน์ เจียมยั่งยืน, บัญชา อุไรกุล
สุดารัตน์ เจียมยั่งยืน
2552
Full Textx
FOOD 6505
ปริมาณ ธาตุเหล็ก สังกะสี ธาตุทองแดง วิตามินอี เบต้าแคโรทีน และลูทีนในข้าวพันธุ์พื้นเมืองจากแหล่งต่างๆของประเทศไทย/รัชนี คงคาฉุยฉาย ... [และคนอื่นๆ]
รัชนี คงคาฉุยฉาย
2551
Full Textx
FOOD 6508
ประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระและการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์คุกกี้ที่เตรียมจากแป้งข้าวกล้องไรซ์เบอรรี (แป้งข้าวสีม่วงเข้ม)/รัชนี คงคาฉุยฉาย ... [และคนอื่นๆ]
รัชนี คงคาฉุยฉาย
2551
Full Textx
FOOD 6524
การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวพร้อมดื่มจากนมข้าวโพดสมุนไพร (ระยะที่ 1)/จิรากร ประเสริฐชีวะ, ไพโรจน์ วิริยจารี
จิรากร ประเสริฐชีวะ
Full Textx
FOOD 6534
Collet Extruder กับการแปรรูปข้าวในผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป/จุฬาลักษณ์ จารุนุช
จุฬาลักษณ์ จารุนุช
2552
Full Textx
FOOD 6539
ผลของน้ำตาลซูโครสต่อการเกิดเจลาติไนเซชัน การพองตัวและลักษณะของเม็ดสตาร์ชข้าวเมื่อได้รับความร้อน/ณัฐดนัย หาญการสุจริต ,ธันยบูรณ์ อรัญนารถ และสงวนศรี เจริญเหรียญ
ณัฐดนัย หาญการสุจริต
2552
Full Textx
FOOD 6542
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวจี่รสเด็ด/นริศรา บุญชื่น ... [และคนอื่น ๆ]
นริศรา บุญชื่น,เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์,ปวีนา น้อยทัพ,วาสิณี อินทรรักษาทรัพย์,เสาวรี ใจธรรม,สุดใจ สาวาสิทธิ์,บุษรา ปัตตะพงศ์
2551
Full Textx
FOOD 6553
การผลิตนมเปรี้ยวพร้อมดื่มจากข้าวกล้ิอง/อำพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์ และ อรชูล กอสะเกด
อำพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์,อรชูล กอสะเกด,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2551 - พฤษภาคม 2552
Full Textx
FOOD 6655
การศึกษาสูตรผลิตภัณฑ์บิสกิตสำหรับเด็กจากแป้งข้าวกล้อง
สุรัชนา โปร่งจันทึก,พีรยา โชติถนอม,มนัชญา งามศักดิ์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Full Textx
FOOD 6656
คุณสมบัติของแป้งข้าวขาวดอกมะลิ 105 และแป้งข้าวโพดพรีเจลที่ผลิตด้วยเครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้งคู่
พีรยา โชติถนอม,มนัชญา งามศักดิ์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Full Textx
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [ 27 ] 28 29 30 31 32 33 34 35 36   Next >>