KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 87 เรื่อง จากคำค้น กล้วย
   หน้า : 1 2 [ 3 ] 4 5 6   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T010456
มหัศจรรย์พันธุ์กล้วย/ดวงแก้ว
ดวงแก้ว
2544
KU T010461
(เอกสารบางส่วนจาก)การสัมมนาและนิทรรศการกล้วยครบวงจร วันที่ 15-17 มกราคม 2541 ณ สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/[จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ... และอื่นๆ]

2541
T020186
อาหารกล้วย กล้วย, ขนมยอดฮิตจากกล้วย (2 เรื่อง)/กองบรรณาธิการ และ มินตรา นภัสสรา
กองบรรณาธิการ
2539
T030053
กล้วย อาหารง่ายๆ มากมายประโยชน์

1998
IFRPD T030114
ไม่มีชื่อเรื่อง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2545
T030130
การยืดอายุความสดของกล้วยไข่โดยอาศัยการเคลือบผิวด้วยวุ้นเซลลูโลส จากแบคทีเรีย/วราวุฒิ ครูส่ง, ณัฐพล ฟ้าภิญโญ และ อพัชชา จินดาประเสริฐ
วราวุฒิ ครูส่ง
2544
T030157
(รวมเรื่อง)กล้วย

2546
T030201
การใช้กล้วยน้ำว้าบดทดแทนเนื้อหมูบางส่วนในกุนเชียง/เยาวลักษณ์ สุรพันธพิศิษฐ์
เยาวลักษณ์ สุรพันธพิศิษฐ์
2545
T040045
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กล้วยทอดกรอบ/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2546
Full Text
T040046
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กล้วยอบ/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2546
Full Text
T040149
การใช้ฟิล์มไฮโดรคอลลอยด์เพื่อรักษาคุณภาพของกล้วยหลังทอด/เพียงโสม ชาญชัยวรวิทย์, ถิรนันท์ คุณานพรัตน์ และ วลัยพร ศรีชุมพวง
เพียงโสม ชาญชัยวรวิทย์
2547
KU T040205
การพัฒนาอาหารขบเคี้ยวจากข้าวผสมกล้วยโดยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน/วิทัศน์ แสงอรุณ
วิทัศน์ แสงอรุณ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2546
KU T040355
การพัฒนาไซรัปเข้มข้นจากกล้วยหอมทองโดยการใช้เอนไซม์/ชิดชัย ปัญญาสวรรค์ ... [และคนอื่นๆ]
ชิดชัย ปัญญาสวรรค์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2547
KU T050029
การศึกษาปัจจัยคุณภาพของกล้วยหอมทองที่ไม่ได้มาตรฐานการส่งออกสำหรับการผลิตไซรัป/สุคันธรส ธาดากิตติสาร ... [และคนอื่นๆ]
สุคันธรส ธาดากิตติสาร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2548
T050038
การทดแทนแป้งข้าวเจ้าด้วยแป้งกล้วยในก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่/ชุติมา อัศวเสถียร, นิลศิริ นิลเนตร
ชุติมา อัศวเสถียร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2548
   หน้า : 1 2 [ 3 ] 4 5 6   Next >>