KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 68 เรื่อง จากคำค้น เห็ด
   หน้า : 1 2 [ 3 ] 4 5   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T050094
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เห็ดหอมแห้ง/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2547
Full Text
T050119
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน น้ำเห็ดหลินจือ/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2547
Full Text
T050229
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เห็ดหลินจือผงสำเร็จรูป/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2548
Full Text
T050299
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เห็ดหูหนูแห้ง/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2548
Full Text
T050344
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ใบชุมเห็ดเทศแห้ง/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2548
Full Text
T050350
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ใบชุมเห็ดเทศผงสำเร็จรูป/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2548
Full Text
IFRPD T050441
เห็ดสุดยอดแห่งรสอาหาร ของขวัญจากธรรมชาติ/ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
2548
IFRPD T050446
การพัฒนากรรมวิธีการผลิตคุกกี้เห็ดและการทดสอบการยอมรับ/ชมดาว สิกขะมณฑล ... [และคนอื่นๆ]
ชมดาว สิกขะมณฑล
2548
T060396
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ไส้กรอกเห็ด/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2549
Full Text
T060398
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน น้ำพริกเห็ด/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2549
Full Text
T060436
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เห็ดนางฟ้าแห้ง/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2549
Full Text
T060437
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เห็ดหอยนางรมแห้ง/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2549
Full Text
T070444
ผลของสารสกัดจากเปลือกทับทิม ใบชุมเห็ดเทศและใบฝรั่งในการยับยั้งเชื้อ Aeromonas hydrophilla/กฤดา ชูเกียรติศิริ ... [และคนอื่นๆ]
กฤดา ชูเกียรติศิริ
2550
T070521
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจาก "สาหร่ายเห็ดลาบ" (Nostoc commune, Cyanophyta)/อาภารัตน์ มหาขันธ์ ... [และคนอื่นๆ]
อาภารัตน์ มหาขันธ์,สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2549
T070568
การใช้เปลือกหมากแห้งเป็นวัสดุเพาะเห็ดฟาง (Volvariella volvacea)/พรศิลป์ สีเผือก และ คมสัน นันทสุนทร
พรศิลป์ สีเผือก
2550
   หน้า : 1 2 [ 3 ] 4 5   Next >>