KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1197 เรื่อง จากคำค้น อาหาร
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [ 30 ] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T010085
การศึกษาการรับรู้และการใช้ประโยชน์ข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร ของประชาชนในพื้นที่เขตเมืองในประเทศไทย/จินดา บุญช่วยเกื้อกูล ... [และคนอื่นๆ]
จินดา บุญช่วยเกื้อกูล
2543
T010086
วัยรุ่นโภชนาการดีกับเบเกอรี่/เบคกิ้งสคูล
เบคกิ้งสคูล
2543
T010089
การผลิตสารแซนโทฟิลจากดอกดาวเรืองเพื่ออุตสาหกรรม/พงศ์เทพ อันตะริกานนท์ ... [และคนอื่นๆ]
พงศ์เทพ อันตะริกานนท์
2540
KU T010100
พลาสมิดของแลคติคแอสิดแบคทีเรียจากอาหารหมักดองของไทย/วิเชียร ลีลาวัชรมาศ
วิเชียร ลีลาวัชรมาศ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2537
KU T010102
การศึกษาส่วนผสม สภาวะที่เหมาะสม และบทบาทของแลคติคแอสิดแบคทีเรียของการทำกิมจิ/ดวงพร คันธโชติ, ไกรสร พุ่มพวง
ดวงพร คันธโชติ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2537
KU T010104
อาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียแลคติคระดับอุตสาหกรรมราคาถูก/ละอองทิพย์ มัทธุรส, วิเชียร ลีลาวัชรมาศ
ละอองทิพย์ มัทธุรส,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2537
T010105
อโวกาโดอาหารเพื่อสุขภาพและเลี้ยงทารก/ฉลองชัย แบบประเสริฐ
ฉลองชัย แบบประเสริฐ,สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2542
T010128
โครงการและแผนงานพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
[2542?]
IFRPD T010138
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะม่วง/เรียบเรียงโดย ฝ่ายศึกษาสาธิต สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
[2544?]
IFRPD T010141
การพัฒนากรรมวิธีการผลิตมะนาวดอง มะนาวแช่อิ่ม มะนาวปรุงรส เปลือกมะนาวแช่อิ่มแห้ง และเปลือกมะนาวปรุงรส และการประเมินอายุการเก็บรักษา/มัณฑนา ร่วมรักษ์ ... [และคนอื่นๆ]
มัณฑนา ร่วมรักษ์
[2543?]
T010150
ข้อควรรู้เกี่ยวกับฉลากอาหาร/กองควบคุมอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2543
T010154
มิติใหม่กองสารวัตร/ศรีนวล กรกชกร
ศรีนวล กรกชกร
2543
T010159
การคัดแยกและจัดจำแนกสายพันธุ์ยีสต์ที่พบในน้ำหมักผักดอง/ดำรงเดช มณีวัฒนา, ฐิติพร รพีศักดิ์, วรพจน์ สุนทรสุข
ดำรงเดช มณีวัฒนา
2543
T010162
อาหารฮาลาล/ตำลึง
ตำลึง
2544
T010168
บทที่ 1 บทนำ และบทที่ 2 โครงสร้างและสถานภาพของอุตสาหกรรมการผลิตสารผสมอาหารในประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2543
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [ 30 ] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>