KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2984 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [ 31 ] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8225
ซาโปนินในถั่วเหลือง เพื่อสุขภาพที่ดี
วนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2559

FOOD 8224
เห็ดทางการแพทย์ช่วยเสริมการทำงานของเม็ดเลือดขาว
ศัลยา คงสมบูรณ์เวช,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2559

FOOD 8223
สารเคลือบผิวอาหาร กับการประยุกต์ใช้ในผักและผลไม้
จุฑามาศ กลิ่นโซดา,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2559

FOOD 8222
รู้จักกินให้เป็น: สารอาหารเชิงพันธภาพ
ดาลัด ศิริวัน,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2559

FOOD 8221
ชีวเคมีของพริก ตอนที่ 2 ว่าด้วยเรื่องของกลิ่น
อรไท สวัสดิชัยกุล,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2559

FOOD 8219
อาหารลดอาการท้องผูก
อุษาพร ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
ตุลาคม-ธันวาคม 2558

FOOD 8218
หญ้าหวาน : สารให้ความหวานในผลิตภัณฑ์ลดแคลอรี่
สุภคชนม์ คล่องดี,วารสารอาหาร
ตุลาคม-ธันวาคม 2558

FOOD 8217
ความจริงเกี่ยวกับความปลอดภัยของตู้อบไมโครเวฟ
หทัยชนก กันตรง,วารสารอาหาร
ตุลาคม-ธันวาคม 2558

FOOD 8216
ซุปไก่สกัดกับสุขภาพ
สุรพจน์ วงศ์ใหญ่,วารสารอาหาร
ตุลาคม-ธันวาคม 2558

FOOD 8215
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์กับวัตถุเจือปนอาหาร
สุวีณา จันทพิรักษ์,วารสารอาหาร
ตุลาคม-ธันวาคม 2558

FOOD 8214
ไอโซฟลาโวน : ไฟโตรเอสโตรเจนจากถั่วเหลือง
พัทธินันท์ วาริชนันท์,วารสารอาหาร
ตุลาคม-ธันวาคม 2558

FOOD 8213
พรีไบโอติก และโปรไบโอติก
กัญญรัตน์ กัญญคำ,วารสารอาหาร
ตุลาคม-ธันวาคม 2558

FOOD 8212
ชีวเคมีของพริก ตอนที่ 1 สีสันแสนสวยด้วยเม็ดสีที่แตกต่าง
อรไท สวัสดิชัยกุล,วารสารอาหาร
ตุลาคม-ธันวาคม 2558

FOOD 8211
กาแฟเพื่อสุขภาพ
ชุษณา เมฆโหรา ,วารสารอาหาร
ตุลาคม-ธันวาคม 2558

FOOD 8210
การประเมินความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติด้านความปลอดภัยอาหารของผู้สัมผัสอาหารในโรงอาหาร
ดวงใจ มาลัย,ศันสนีย์ ศรีพราย,กนกนาฎ แขงามขำ,นิตยา เหมาวนิค,วารสารอาหาร
กรกฎาคม-กันยายน 2558

   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [ 31 ] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199   Next >>