KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 728 เรื่อง จากคำค้น สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [ 33 ] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
PUB 0647
การเปลี่ยนแปลงทางลักษณะกายภาพจากความร้อน
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วิชชา ตรีสุวรรณ,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2556
Full Text
PUB 0648
การผลิตน้ำตาลหายากด้วยยุทธวิธีที่แตกต่าง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,สิรินันท์ ชมภูแสง,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2553
Full Text
PUB 0648
การผลิตน้ำตาลหายากด้วยยุทธวิธีที่แตกต่าง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,สิรินันท์ ชมภูแสง,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2553
Full Text
PUB 0649
การสร้างความเชื่อมั่นในผลการรับรองสินค้าเกษตรและอาหารกับการรับรองระบบงาน
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วรนุช กิจสุขจิต,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2555
Full Text
PUB 0650
แกงเลียงกุ้งสด
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อุษาพร ภูคัสมาส และคณะ,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2555
Full Text
PUB 0651
งา...อาหารเพื่อสุขภาพ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อุษาพร ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2554
Full Text
PUB 0652
แซนด์วิชสเปรดน้ำนมถั่วเหลืองไขมันต่ำ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วราภรณ์ ประเสริฐ,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2553
Full Text
PUB 0653
ถั่วลิสงเคลือบ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,พยอม อัตถวิบูลกุลย์,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2556
Full Text
PUB 0654
เทคโนโลยีการเคลือบแบบฟลูอิไดซ์เบดชนิดฉีดพ่นด้านบน
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อาคม ปะหลามานิต และคณะ,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2555
Full Text
PUB 0655
เทคโนโลยีใหม่ในการแปรรูปและถนอมอาหาร ตอนที่ 1
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,นิพัฒน์ ลิ้มสงวน,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2554
Full Text
PUB 0656
น้ำตะไคร้ใบเตย
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อุษาพร ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2555
Full Text
PUB 0657
น้ำใบมะรุมสด
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,สมจิต อ่อนเหม,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2554
Full Text
PUB 0658
น้ำพริกกะปิ ปลาทูทอด
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อุษาพร ภูคัสมาส และคณะ,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2555
Full Text
PUB 0659
น้ำมะตูม
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อุษาพร ภูคัสมาส และคณะ,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2555
Full Text
PUB 0677
การยืดอายุการเก็บรักษาเต้าหู้หลอดไข่ไก่โดยใช้ไนซิน
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,พิมพ์พิชญิ์ สังข์แป้น และคณะ ,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2554
Full Text
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [ 33 ] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49   Next >>