KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1197 เรื่อง จากคำค้น อาหาร
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [ 33 ] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T010296
30 ต้นไม้ให้สีผสมอาหาร

2544
IFRPD T010298
การผลิตโปรตีนเกษตรและอาหารเสริมสำหรับเด็ก/จุฬาลักษณ์ จารุนุช
จุฬาลักษณ์ จารุนุช,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2544
IFRPD T010299
ขนมกรอบหรืออาหารขบเคี้ยว/ประชา บุญญสิริกูล
ประชา บุญญสิริกูล,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2544
T010303
ทุเรียนจานเด็ด/สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
2543
T010313
แผนกลยุทธ์การวิจัยอุตสาหกรรมเกษตร/ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์ ... [และคนอื่นๆ]
ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์
2543
IFRPD T010314
/ประชา บุญญสิริกูล
ประชา บุญญสิริกูล
2544
IFRPD T010316
อาหาร "ฮาลาล" เพื่อสุขภาพ/วันเพ็ญ มีสมญา
วันเพ็ญ มีสมญา
2544
T010340
มารู้จักกฎหมายอาหารกันเถอะ/เบคกิ้งสคูล
เบคกิ้งสคูล
2544
T010351
กากใย-ไฟเบอร์ และเบต้า-แคโรทีน/สุมิตรา จันทร์เงา
สุมิตรา จันทร์เงา
2544
T010353
ข้อกำหนดวิธีปฏิบัติด้านสุขลักษณะสำหรับอาหารกึ่งสุกและอาหารสุก ในการจัดอาหารบริการคนจำนวนมาก/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2543
T010362
ทำเนียบอุตสาหกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[2544?]
T010363
ตำรับอาหารจากปลาผง/สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง
กรมประมง
2541
T010365
อาหารจากหน่อไม้ฝรั่ง/ธนิต ชังถาวร ... [และคนอื่นๆ]
ธนิต ชังถาวร
2530
T010384
อิทธิพลของสารเจือปนในอาหารและคุณลักษณะของถั่วเหลือง ที่มีต่อปริมาณโปรตีนและคุณลักษณะของน้ำนมถั่วเหลืองเข้มข้น/กุลวดี ตรองพาณิชย์ ... [และคนอื่นๆ]
กุลวดี ตรองพาณิชย์
2531
T010385
อาหารตัดแต่งพันธุกรรมกับการแสดงฉลาก/อมรา วงศ์พุทธพิทักษ์
อมรา วงศ์พุทธพิทักษ์
2544
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [ 33 ] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>