KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1197 เรื่อง จากคำค้น อาหาร
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [ 34 ] 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T010389
ชีวินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม กับความเสี่ยงต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น/ชนินทร์ เจริญพงศ์
ชนินทร์ เจริญพงศ์
2544
T010390
บอแรกซ์/ทิพยา ปาณะโตษะ
ทิพยา ปาณะโตษะ
2544
T010402
สุขลักษณะในการแปรรูปอาหาร/วรรณดี บินไชย, บังอร บุญชู
วรรณดี บินไชย
2544
IFRPD T010408
สุขลักษณะทั่วไปในการผลิตอาหารและการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2544
IFRPD T010410
/พรทิพย์ เจริญธรรมวัฒน์
พรทิพย์ เจริญธรรมวัฒน์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2544
T010415
มาตรฐานอาหาร/เบคกิ้งสคูล
เบคกิ้งสคูล
2544
T010418
การทำอาหารด้วยเนื้อไก่/กองบรรณาธิการ

2539
T010419
มะเขือเทศอาหารอันสดสวย/อบเชย อิ่มสบาย
อบเชย อิ่มสบาย
2541
T010424
ครัวส้มแสนรัก/อบเชย อิ่มสบาย
อบเชย อิ่มสบาย
2541
T010427
อาหารต้านมะเร็ง/นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์
นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์
2542
T010431
อาหารพื้นบ้านไทย

2542
T010433
มันฝรั่ง มันเทศ มันพื้นบ้าน/พจน์ สัจจะ
พจน์ สัจจะ
2543
T010435
อาหารสมุนไพร/พจน์ สัจจะ
พจน์ สัจจะ
2543
T010436
อาหารสมอง อาหารอารมณ์/นิพิท จินดากุล
นิพิท จินดากุล
2543
T010440
ไข่แมงดาเชื่อม/กองบรรณาธิการ

2543
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [ 34 ] 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>