KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1197 เรื่อง จากคำค้น อาหาร
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [ 35 ] 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T010444
เมนูเลือด/พจน์ สัจจะ
พจน์ สัจจะ
2543
T010448
อาหารพื้นบ้านสุรินทร์/มณทิพย์ สิทธิพิพัฒน์
มณทิพย์ สิทธิพิพัฒน์
2544
T010450
อาหารที่ทำจากแป้งและข้าว

2544
T010452
โภชนาการกับฟัน

2544
T010454
อาหารเช้าจำเป็นหรือไม่/พจน์ สัจจะ
พจน์ สัจจะ
2544
T010457
เต้าหู้ อาหารธรรมชาติ/พจน์ สัจจะ
พจน์ สัจจะ
2544
T010463
E-Commerce กับอุตสาหกรรมอาหารไทย

2543
T010464
มาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ของไทย/รพีพร สุทาธรรม
รพีพร สุทาธรรม
2543
T010465
กัมอารบิก สารธรรมชาติมหัศจรรย์/มูทาดา คัททับ
มูทาดา คัททับ
2543
T010466
ก้าวสู่ตลาดอาหารโลกด้วย HACCP นำไทยสู่ Food for the World/นฤมล คงทน, สุนทรีย์ เกตุคง
นฤมล คงทน
2544
T010467
ศักยภาพอาหารไทยอยู่ไหนในตลาดโลก/บรรณาธิการ

2544
T010471
วัตถุเจือปนอาหาร ในศตวรรษที่ 21/นฤมล คงทน, สุนทรีย์ เกตุคง
นฤมล คงทน
2544
T010472
วัตถุเจือปนอาหาร มาตรฐานที่ทุกประเทศเข้มงวด/รพีพร สุทาธรรม
รพีพร สุทาธรรม
2544
T010475
ตำนานข้าว ยอดอาหารอายุวัฒนะ/บรรณาธิการ

2544
KU T010481
อร่อยกับหอยแมลงภู่ จากตำรับจานโปรด สู่อุตสาหกรรม/บรรณาธิการ มยุรี จัยวัฒน์; คณะบรรณาธิการ นงนุช รักสกุลไทย ... [และคนอื่นๆ]

2544
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [ 35 ] 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>