KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3063 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [ 36 ] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8229
บทบาทของห้องปฏิบัติการต่อความปลอดภัยด้านอาหาร
เปรมรัตน์ จิตหาญ,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2559
Full Text
FOOD 8228
โซเดียม: ภัยเงียบจากการบริโภค
ญาธิปวีร์ ปักแก้ว,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2559
Full Text
FOOD 8227
ประโยชน์ของกระเทียม
อุษาพร ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2559
Full Text
FOOD 8226
แนวทางระบบการกำกับดูแลอาหารแนวใหม่
พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2559
Full Text
FOOD 8225
ซาโปนินในถั่วเหลือง เพื่อสุขภาพที่ดี
วนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2559
Full Text
FOOD 8224
เห็ดทางการแพทย์ช่วยเสริมการทำงานของเม็ดเลือดขาว
ศัลยา คงสมบูรณ์เวช,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2559
Full Text
FOOD 8223
สารเคลือบผิวอาหาร กับการประยุกต์ใช้ในผักและผลไม้
จุฑามาศ กลิ่นโซดา,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2559
Full Text
FOOD 8222
รู้จักกินให้เป็น: สารอาหารเชิงพันธภาพ
ดาลัด ศิริวัน,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2559
Full Text
FOOD 8221
ชีวเคมีของพริก ตอนที่ 2 ว่าด้วยเรื่องของกลิ่น
อรไท สวัสดิชัยกุล,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2559
Full Text
FOOD 8219
อาหารลดอาการท้องผูก
อุษาพร ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
ตุลาคม-ธันวาคม 2558
Full Textx
FOOD 8218
หญ้าหวาน : สารให้ความหวานในผลิตภัณฑ์ลดแคลอรี่
สุภคชนม์ คล่องดี,วารสารอาหาร
ตุลาคม-ธันวาคม 2558
Full Textx
FOOD 8217
ความจริงเกี่ยวกับความปลอดภัยของตู้อบไมโครเวฟ
หทัยชนก กันตรง,วารสารอาหาร
ตุลาคม-ธันวาคม 2558
Full Textx
FOOD 8216
ซุปไก่สกัดกับสุขภาพ
สุรพจน์ วงศ์ใหญ่,วารสารอาหาร
ตุลาคม-ธันวาคม 2558
Full Textx
FOOD 8215
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์กับวัตถุเจือปนอาหาร
สุวีณา จันทพิรักษ์,วารสารอาหาร
ตุลาคม-ธันวาคม 2558
Full Textx
FOOD 8214
ไอโซฟลาโวน : ไฟโตรเอสโตรเจนจากถั่วเหลือง
พัทธินันท์ วาริชนันท์,วารสารอาหาร
ตุลาคม-ธันวาคม 2558
Full Textx
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [ 36 ] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>