KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 61 เรื่อง จากคำค้น อุษาพร ภูคัสมาส
   หน้า : 1 2 3 [ 4 ] 5   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
PUB 0749
แคโรทีนอยด์สารสีในอาหาร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อุษาพร ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2558
Full Text
PUB 0751
อาหารเสริมภูมิคุ้มกัน
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อุษาพร ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2558
Full Text
PUB 0760
อาหารบำรุงสมอง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อุษาพร ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2558
Full Text
PUB 0770
อาหารลดอาการท้องผูก
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อุษาพร ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2558
Full Text
FOOD 8456
ถั่วแดงแหล่งโปรตีนจากพืช
อุษาพร ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
มกราคม-มีนาคม 2561
Full Text
PUB 0778
ประโยชน์ของกระเทียม
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อุษาพร ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2559
Full Text
PUB 0786
อาหารลดคอเรสเทอรอล
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อุษาพร ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2559
Full Text
PUB 0794
ภาวะโภชนาการ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อุษาพร ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2559
Full Text
PUB 0800
สารอาหารสำคัญป้องกันโลหิตจาง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อุษาพร ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2559
Full Text
PUB 0810
กล้วย : อาหารเพื่อสุขภาพ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อุษาพร ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2560
Full Text
PUB 0823
เต้าหู้ : ผลิตภัณฑ์อาหารจากถั่วเหลือง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อุษาพร ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2560
Full Text
PUB 0835
สารอาหารให้พลังงาน
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อุษาพร ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2560
Full Text
PUB 0836
อาหารเพื่อกระดูกแข็งแรง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อุษาพร ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2560
Full Text
FOOD 8483
ปลา : กรดไขมันจำเป็น
อุษาพร ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
เมษายน-มิถุนายน 2561
Full Text
FOOD 8510
อาหารนุ่ม...เมนูอร่อยเพื่อสุขภาพผู้สูงวัย
เนตรนภิส วัฒนสุชาติ,อุษาพร ภูคัสมาส,สมจิต อ่อนเหม,ชุษณา เมฆโหรา,อาหารนุ่ม...เมนูอร่อยเพื่อสุขภาพผู้สูงวัย
สิงหาคม 2561
   หน้า : 1 2 3 [ 4 ] 5   Next >>