KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 728 เรื่อง จากคำค้น สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [ 45 ] 46 47 48 49   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
PUB 0828
โปรตีนเกษตรรูปแบบใหม่ : โปรตีนคล้ายเนื้อเส้นใยสูงขึ้นรูปด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชันที่ความชื้นสูง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดร. หทัยชนก กันตรง และคณะ,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2560
Full Text
PUB 0829
โปรตีนรำข้าว
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดร. ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2560
Full Text
PUB 0830
โปรไบโอติกในอุตสาหกรรมอาหาร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,กัญญรัตน์ กัญญาคำ,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2560
Full Text
PUB 0831
ภาชนะดินเผา เซรามิก และอาหาร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดร. อรไท สวัสดิชัยกุล,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2560
Full Text
PUB 0832
ไมโครไบโอต้าในลำไส้ : อวัยวะพิเศษของมนุษย์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดร. อรวรรณ ละอองคำ,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2560
Full Text
PUB 0833
ใยอาหาร : อาหารจานโปรดของจุลินทรีย์ในลำไส้
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดร. อรวรรณ ละอองคำ,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2560
Full Text
PUB 0834
สมุนไพรกับเบาหวาน : ใช้ให้เหมาะ ใช้ให้เป็น
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ประจงเวท สาตมาลี,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2560
Full Text
PUB 0835
สารอาหารให้พลังงาน
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อุษาพร ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2560
Full Text
PUB 0836
อาหารเพื่อกระดูกแข็งแรง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อุษาพร ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2560
Full Text
PUB 0837
อาหารเพื่อผู้สูงอายุที่มีปัญหาการกลืนลำบาก
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ชุษณา เมฆโหรา,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2560
Full Text
PUB 0838
อาหารรักษ์ฟัน
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อภิญญา จุฑางกูร,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2560
Full Text
Food Journal 48 (3) / 2561
วารสารอาหาร ปีที่ 48 ฉบับที่ 3 / 2561
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วารสารอาหาร ฉบับ E-book
กรกฎาคม - กันยายน 2561
Full Textx
PUB 0839
Food Journal 40 (1) / 2553
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Full Text
PUB 0840
Food Journal 40 (2) / 2553
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Full Text
PUB 0841
Food Journal 40 (3) / 2553
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Full Text
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [ 45 ] 46 47 48 49   Next >>