KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1197 เรื่อง จากคำค้น อาหาร
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [ 46 ] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T030266
ความเสี่ยงในอาหารเสริม

2546
T030270
ลักษณะเนื้อสัมผัสของอาหาร/นฤดม บุญ-หลง และ จินตนา อุปดิสสกุล
นฤดม บุญ-หลง
Full Textx
T030271
การใช้ประโยชน์สารให้กลิ่นในอาหาร/เรียบเรียงโดยนฤทธิ์ ใหญ่โสมานัง
นฤทธิ์ ใหญ่โสมานัง
Full Textx
T030273
ศักยภาพด้านวิชาการของไทยกับการส่งออก การดูแลความปลอดภัยอาหารและมาตรฐานอาหาร/ประกาย บริบูรณ์
ประกาย บริบูรณ์
Full Textx
T030278
คุณค่าอาหารไทยเพื่อสุขภาพ/สมศรี เจริญเกียรติกุล ... [และคนอื่นๆ]
สมศรี เจริญเกียรติกุล
2546
KU T030284
ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพอาหารขบเคี้ยวจากกระบวนการทอด/นุช ผลนาค
นุช ผลนาค,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2545
KU T030285
แป้งผสมชุบทอดจากแป้งมันสำปะหลังเป็นส่วนผสมหลักสำหรับกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon)ชุบแป้งทอดแช่เยือกแข็ง/อกนิษฐ์ ธรรมมิญช
อกนิษฐ์ ธรรมมิญช,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
KU T030286
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวที่มีคุณค่าทางโภชนาการจากแป้งมันเทศและเนื้อปลาป่น/ธีรวัฒน์ เทพใจกาศ
ธีรวัฒน์ เทพใจกาศ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
T030290
จากแห้วถึงสมหวัง

2546
T030292
ข้าวกล้อง ของดีของไทย

2544
IFRPD T040002
งานวิจัยและพัฒนาไวน์ของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร/ประดิษฐ์ ครุวัณณา
ประดิษฐ์ ครุวัณณา
2546
T040003
Ball's formula และ โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลการแทรกผ่านความร้อน/สุวิช ศิริวัฒนโยธิน
สุวิช ศิริวัฒนโยธิน
2546
T040004
การทดสอบผู้บริโภค (Consumer Test)และการสร้างผังความชอบของผู้บริโภค (Preference Mapping): การวัดทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อลักษณะสำคัญของผลิตภัณฑ์อาหารในเชิงปริมาณ/วิลัศนา โพธิ์ศรี
วิลัศนา โพธิ์ศรี
2546
T040005
ดัชนีน้ำตาลของอาหารไทย/วงสวาท โกศัลวัฒน์
วงสวาท โกศัลวัฒน์
2546
T040008
เส้นใยอาหารจากหัวกระเทียม/สิขรินทร์ ก้อนในเมือง และ ปราณี อ่านเปรื่อง
สิขรินทร์ ก้อนในเมือง
2546
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [ 46 ] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>