KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1197 เรื่อง จากคำค้น อาหาร
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [ 51 ] 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T050245
ข้อควรระวังในการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร/นันทวันบุณยะประภัศร
นันทวัน บุณยะประภัศร
2548
T050248
การพัฒนาวิธีวิเคราะห์กรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิกในน้ำผลไม้เข้มข้น/ขวัญตา กังวาลชิรธาดา และ วีระพร แจ่มศรี
ขวัญตา กังวาลชิรธาดา
2547
IFRPD T050261
เส้นทางอาหารไทย สู่ตลาดโลก/ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
2548
IFRPD T050264
กล้วยอบเนย/มณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด, รัศมี ศุภศรี และเนื้อทอง วนานุวัธ
มณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด
2548
T050270
การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณ BADGE และ BPA ในปลากระป๋องโดยวิธีเอชพีแอลซี/สุธาทิพย์ วิทย์ชัยวุฒิวงศ์ และจันทร์ฉาย แจ้งสว่าง
สุธาทิพย์ วิทย์ชัยวุฒิวงศ์
2548
T050273
/อมรา วงศ์พุทธพิทักษ์
อมรา วงศ์พุทธพิทักษ์
2548
ku T050274
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพและการผลิตน้ำพริกแกงและน้ำพริกสำเร็จรูป ภายใต้โครงการ โครงการพัฒนาบุคลากรและกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารไทยฮาลาลเพื่อการส่งออก ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2547/จัดโดย ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี; สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2547
ku T050275
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตและการแปรรูปข้าวและถั่วต่างๆ ภายใต้โครงการ โครงการพัฒนาบุคลากรและกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารไทยฮาลาลเพื่อการส่งออก ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2547/จัดโดย ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี; สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2547
ku T050276
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพและผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ภายใต้โครงการ โครงการพัฒนาบุคลากรและกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารไทยฮาลาลเพื่อการส่งออก ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2547/จัดโดย ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี; สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2547
T050319
อายุอาหาร (shelf life)หากันอย่างไร/แปลโดย ทวิเม
ทวิเม
2547
T050324
แบบหุ่นจำลองและสูตรอาหารที่เหมาะสม/สุจินดา ศรีวัฒนะ
สุจินดา ศรีวัฒนะ
2548
T050327
ผลของสารอิมัลซิไฟเออร์และสเตบิไลเซอร์บางชนิดต่อคุณภาพของนมถั่วเหลือง/พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์ ... [และคนอื่นๆ]
พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์
2548
T050330
โภชนาการเพื่อสุขภาพ และการป้องกันโรค/ประไพศรี ศิริจักรวาล
ประไพศรี ศิริจักรวาล
2547
T050332
สมบัติความหนืดหยุ่นของซูริมิเจลปลาอลาสก้าพอลล็อกและปลาแปซิฟิกไวติ้งที่ผลิตโดยวิธีความดันและวิธีความร้อน/แปลโดย ทวิเม
ทวิเม
2548
T050334
การศึกษาการจัดบริการและสุขลักษณะการจำหน่ายอาหารในมินิมาร์ท/นภพรรณ นันทพงษ์
นภพรรณ นันทพงษ์
2548
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [ 51 ] 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>