KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 531 เรื่อง จากคำค้น ข้าว
   หน้า : 1 2 3 4 5 [ 6 ] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
IFRPD T980190
คุณสมบัติของข้าวและการเปลี่ยนแปลงระหว่างกระบวนการผลิตก๋วยเตี๋ยวและเส้นหมี่/วิภา สุโรจนะเมธากุล
วิภา สุโรจนะเมธากุล,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2541
IFRPD T980195
การพัฒนาอาหารว่างพลังงานต่ำจากข้าวกล้องโดยเครื่องเอ็กซทรูเดอร์สกรูคู่/เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, เพลินใจ ตังคณะกุล และประชา บุญญสิริกูล
เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
2541
T980203
การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบกุ้ง/ปราณิศา เชื้อโพธิ์หัก, นงนุช รักสกุลไทย, ดวงเดือน กุลวิลัย
ปราณิศา เชื้อโพธิ์หัก
2541
T980209
การอบแห้งข้าวเปลือกในที่เก็บและการเก็บรักษาในสถานที่ใช้งานจริง/สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ ... [และคนอื่นๆ]
สมชาติ โสภณรณฤทธิ์
2540
T980210
การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์และศักยภาพของการอบแห้งข้าวโพดในที่เก็บ/พิพัฒน์ อมตฉายา ... [และคนอื่นๆ]
พิพัฒน์ อมตฉายา
2540
T980211
ผลของความเค็มของดินและโซเดียมต่อคุณภาพเมล็ดข้าวขาวดอกมะลิ 105/อำนาจ สุวรรณฤทธิ์ ... [และคนอื่นๆ]
อำนาจ สุวรรณฤทธิ์
2541
IFRPD T980248
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือใช้จากข้าวโพดฝักอ่อน/กุลวดี ตรองพาณิชย์ ... [และคนอื่นๆ]
กุลวดี ตรองพาณิชย์
2540
T980261
เครื่องเกี่ยวข้าววางราย/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2540
T980262
เครื่องเกี่ยวนวดข้าว/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2540
T980280
สารพิษจากเชื้อราที่ตรวจพบในข้าวกล้อง/ดวงจันทร์สุประเสริฐ, ทัศนีย์ จุฬามรกต
ดวงจันทร์ สุประเสริฐ
2542
IFRPD T980303
การศึกษาการทำข้าวเกรียบเสริมโปรตีนด้วยแป้งผสมของถั่วลิสง ถั่วเหลือง และงา/สมชาย ประภาวัต, เพลินใจ ตังคณะกุล, ชิดชม ฮิรางะ
สมชาย ประภาวัต
2533
T980311
การศึกษากระบวนการแปรรูปโดยความร้อนของข้าวสำเร็จรูปบรรจุกระป๋อง/วุฒิชัย นาครักษา
วุฒิชัย นาครักษา
2539
T980319
การทดสอบสมรรถนะของเครื่องอบแห้งข้าวโพดแบบฟลูอิไดซ์เบดระดับอุตสาหกรรม/สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ ... [และคนอื่นๆ]
สมชาติ โสภณรณฤทธิ์
2541
T980333
การผลิตผงเมล็ดฟักทองสกัดน้ำมันและการนำไปใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหาร/สิรินาถ ตัณฑเกษม
สิรินาถ ตัณฑเกษม
2541
T990008
สารเสริมการผลิตสุราจากแป้งข้าวเจ้า
อังคณา น้อยสุวรรณ
2541
   หน้า : 1 2 3 4 5 [ 6 ] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36   Next >>