KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3063 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 [ 6 ] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
PUB 0847
Food Journal 42 (1) / 2555
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Full Text
PUB 0846
Food Journal 41 (4) / 2554
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Full Text
PUB 0845
Food Journal 41 (3) / 2554
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Full Text
PUB 0844
Food Journal 41 (2) / 2554
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Full Text
PUB 0843
Food Journal 41 (1) / 2554
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Full Text
FOOD 8533
Nukazuke ผักดองรำข้าวแบบญี่ปุ่นที่เกิดจากความรับผิดชอบและความเอาใจใส่
สิรินันท์ ชมภูแสง,วารสารอาหาร
กรกฎาคม-กันยายน 2561
Full Text
FOOD 8532
อาหารกับอารมณ์
อุษาพร ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
กรกฎาคม-กันยายน 2561
Full Text
FOOD 8531
ขนมข้าวไรซ์เบอร์รี่อบกรอบ
หทัยชนก กันตรง,จุฬาลักษณ์ จารุนุช,วารสารอาหาร
กรกฎาคม-กันยายน 2561
Full Text
FOOD 8529
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของไหลวิกฤติยิ่งยวดในอุตสาหกรรมอาหาร
ปิยาภัทร ไตรสนธิ,วารสารอาหาร
กรกฎาคม-กันยายน 2561
Full Text
FOOD 8528
เอนแคปซูเลชัน สารให้กลิ่นรส
ณฐิฒา รอดขวัญ,วารสารอาหาร
กรกฎาคม-กันยายน 2561
Full Text
FOOD 8527
อันตรกิริยาระหว่างคาร์โบไฮเดรตกับอิมัลซิไฟเออร์
ธิดารัตน์ พันโท,ศันสนีย์ อุดมระติ,วารสารอาหาร
กรกฎาคม-กันยายน 2561
Full Text
FOOD 8526
การผลิตเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์จากแบคทีเรียแลคติกและการประยุกต์ใช้
สาวิตรี ดือราแม,วารสารอาหาร
กรกฎาคม-กันยายน 2561
Full Text
FOOD 8525
โรคกระดูกพรุน: ภัยเงียบในผู้สูงอายุ
ซาฟียะห์ สะอะ,วารสารอาหาร
กรกฎาคม-กันยายน 2561
Full Text
FOOD 8524
ผลของการเตรียมวัตถุดิบต่อคุณภาพของใยอาหารผงที่มีสารต้านอนุมูลอิสระจากเปลือกเสาวรสพันธุ์สีม่วง
อนุสรา พลบจู,วิชมณี ยืนยงพุทธกาล,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มกราคม-มีนาคม 2561
Full Text
FOOD 8523
การพัฒนาน้ำหมักมะขามป้อมพร้อมดื่ม
นริศรา คำคง,สาวิตรี วทัญญูไพศาล,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มกราคม-มีนาคม 2561
Full Text
   หน้า : 1 2 3 4 5 [ 6 ] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>