KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1197 เรื่อง จากคำค้น อาหาร
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 [ 60 ] 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6034
ผลของการเสริมใบชาหม่อนในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตและปริมาณคอเลสเทอรอลของไข่/ไพโชค ปัญจะ
ไพโชค ปัญจะ
2549
FOOD 6042
อิทธิพลของข้าวโพดและข้าวโพดร่วมกับเส้นใยเห็ดหลินจือบดต่อระดับภูมิคุ้มกันและคลอเลสเตอรอลในซีรัมของหนูขาวไอซีอาร์/นิวัฒ เสนาะเมือง, ภัทยา ภาคมฤค, ฤทธิชัย พิลาไชย
นิวัฒ เสนาะเมือง
2550
IFRPD FOOD 6050
ผลการใช้กวาวเครือขาวในไก่ลูกผสมพื้นเมืองและไก่กระทง/สมโภชน์ ทับเจริญ ... [และคนอื่นๆ]
สมโภชน์ ทับเจริญ
2550
FOOD 6053
ผลการใช้ใบพืชบางชนิดในอาหารแม่ไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการให้ผลผลิตไข่และคุณภาพไข่/ครวญ บัวคีรี
ครวญ บัวคีรี
2550
FOOD 6055
ภาวะพิษปลาปักเป้า/เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต และสมชัย บวรกิตติ
เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต
2550
FOOD 6078
ผลของการเสริมใบชาจีนลงในอาหารไก่ไข่ต่อผลผลิต คุณภาพ และปริมาณโคเลสเตอรอลของไข่/ไพโชค ปัญจะ
ไพโชค ปัญจะ
2550
FOOD 6083
ฟลาวร์ผสม ปริมาณน้ำ และเวลาผสมที่เหมาะสมของโดสำหรับอาหารอบกรอบที่มีโปรตีนหัวปลาไฮโดรไลเสตเป็นส่วนประกอบ/เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล, ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ และกฤตลักษณ์ ปะสะกวี
เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล
2550
ku FOOD 6098
เคล็ด (ไม่ลับ)การทำอาหารกระป๋อง ปี๊บ ขวด ให้ปลอดภัยและมีคุณภาพ/ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล
ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2550
ku FOOD 6101
ฉลากอาหาร อ่านอย่างไรให้เป็น เพื่อสุขภาพที่ดี/กิตติพร พันธุ์วิจิตรศิริ
กิตติพร พันธุ์วิจิตรศิริ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2550
ku FOOD 6112
อาหารปลอดภัยด้วยเกษตรดีที่เหมาะสม/ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์
ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2550
FOOD 6117
หลักการและแนวทางในการประเมินความเสี่ยงจากจุลินทรีย์/สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
2550
FOOD 6118
หลักการกำหนดและประยุกต์ใช้เกณฑ์ทางจุลชีววิทยาสำหรับอาหาร/สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
[2550]
ifrpd FOOD 6141
สมุนไพรในอาหารไทย ยาใกล้ตัว/ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
2551
ifrpd FOOD 6142
"ขนม" รอบๆ ตัวเด็ก บริโภคเท่าใดจึงพอดี/เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
2551
FOOD 6144
อาหารอินทรีย์ปลอดภัยจริงหรือ?/กันภา สุขลิ้ม
กันภา สุขลิ้ม
2551
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 [ 60 ] 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>