KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1197 เรื่อง จากคำค้น อาหาร
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 [ 67 ] 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
TX361 .A3 .ป73
84 เมนูผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ/
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,มาลี สุวรรณอัตถ์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2555
FOOD 7056
มะรุม... พืชมหัศจรรย์ อาหารต้านโรค
ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2554
FOOD 7058
บทบาทของเอนไซม์จากเชื้อจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เนื้อหมัก
ประมวล ทรายทอง,วารสารอาหาร,Food Journal
เมษายน - มิถุนายน 2554
FOOD 7059
งา... อาหารเพื่อสุขภาพ
อุษา ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2554
FOOD 7062
ผลกระทบของกัมมันตรังสีต่อสุขภาพ
ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2554
FOOD 7066
เทคโนโลยีใหม่ในการแปรรูปและถนอมอาหาร ตอนที่ 1
นิพัฒน์ ลิ้มสงวน,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2554
FOOD 7080
แนวโน้มอาหารในอนาคต ผลิตภัณฑ์เติมสารอาหาร
ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2555
FOOD 7094
เต้าคั่ว ... อาหารพื้นบ้านปักษ์ใต้
ทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์,วาสนา นาราศรี,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2555
FOOD 7097
คุณภาพด้านจุลินทรีย์ของอาหารฮาลาลพร้อมรับประทานในจังหวัดสงขลาและสตูล
ฉวีวรรณ มลิวัลย์,สุพิชญา จันทชุม,อรัญ หันพงศ์กิตติกูล,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2555
FOOD 7098
อาหารจานด่วน ... กินก่อนตานผ่อนส่ง
ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2555
FOOD 7100
สารก่อภูมิแพ้ที่ปนเปื้อนในอาหาร
วิภา สุโรจนะเมธากุล,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2555
FOOD 7106
เมนูคู่สุขภาพ : อาหารมังสวิรัติจากโปรตีนเกษตร
อุษา ภูคัสมาส,วาสนา นาราศรี,สมจิต อ่อนเหม,เย็นใจ ฐิตะฐาน,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2555
FOOD 7117
เคล็ดลับสุขภาพสำหรับคุณผู้หญิง
ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2556
FOOD 7122
Save Food for Good Life... อนาคตของอาหารโลกอยู่ในมือของคุณ
เยาวดี คุปตะพันธ์,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2556
FOOD 7125
เมนูคู่สุขภาพ : อาหารจานเดียว
อุษา ภูคัสมาส,เย็นใจ ฐิตะฐาน,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2556
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 [ 67 ] 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>