KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1197 เรื่อง จากคำค้น อาหาร
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 [ 71 ] 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
PUB 0025
วุ้นเส้นผัดสามรสเจ
www.FoodTravel.tv
Full Text
PUB 0026
สเต็กแซลมอนเจ
www.FoodTravel.tv
Full Text
PUB 0028
เค้กโรลกวางเรนเดียร์
www.FoodTravel.tv
Full Text
PUB 0029
เค้กกล้วยหอมนึ่ง
www.FoodTravel.tv
Full Text
PUB 0041
เส้นหมี่ราดหน้าเจ
www.FoodTravel.tv
Full Text
PUB 0042
สปาเก็ตตี้ซอสมะเขือเทศเจ
www.FoodTravel.tv
Full Text
PUB 0043
สปาเก็ตตี้ผัดใบโหระพาเจ
www.FoodTravel.tv
Full Text
PUB 0044
สลัดผักย่างเจ
www.FoodTravel.tv
Full Text
PUB 0045
สุกี้เซียงไฮ้ผัดแห้งเจ
www.FoodTravel.tv
Full Text
PUB 0046
หมี่ซั่วผัดปลาเค็ม
www.FoodTravel.tv
Full Text
Food Journal 45 (2) / 2558
วารสารอาหาร ปีที่ 45 ฉบับที่ 2 / 2558
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วารสารอาหาร ฉบับ E-book
เมษายน - มิถุนายน 2558
Full Textx
FOOD 7367
การวิเคราะห์นโยบายอาหารปลอดภัย ระดับชาติของกลุ่มประเทศในเอเชีย
จงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี,จุฑามาศ กลิ่นโซดา,วราลักษณ์ ตังคณะกุล,วารสารอาหารและยา
Full Textx
FOOD 7393
ฤทธิ์การยับยั้งของผลิตภัณฑ์สมุนไพร CHD-1 Raisin Tree ต่อ Methicillin- Resistant Staphylococcus aureus และแบคทีเรียที่ทาให้อาหารเน่าเสีย
สุบัณฑิต นิ่มรัตน์,วีรสิทธิ์ ขำวผ่อง,จำลอง แสงส่ง,พีรพัฒน์ สุพรรณพันธุ์,วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย
October - December 2013
Full Textx
FOOD 7559
การพัฒนากระบวนการผลิตและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์เนื้ออบแห้งปรุงรส
ประภาศรี เทพรักษา,ตรัยรัตน แก้วสอาด,สุนทรี สุวรรณสิชณม์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เมษายน - มิถุนายน 2554
Full Textx
FOOD 7610
การใช้หลักการประเมินความเสี่ยงในการสร้างค่ามาตรฐาน ของสีสังเคราะห์ผสมอาหาร
เวณิกา เบ็ญจพงษ์,ปิยนุช วิเศษชาติ,อาณดี นิติธรรมยง,ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต,วีรยา การพานิช,วารสารพิษวิทยาไทย
Full Textx
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 [ 71 ] 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>