KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3063 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 [ 71 ] 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
PUB 0603
ข้าวปั้นหน้าปลาแซลมอน
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วาสนา นาราศรี,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2556
Full Text
PUB 0602
ข้าวตังหน้าตั้ง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,สมจิต อ่อนเหม,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2555
Full Text
PUB 0601
ข้าวกล้องดอยและข้าวดอยซ้อมมือ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,เยาวดี คุปตะพันธ์,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2554
Full Text
PUB 0600
แกงส้มมะรุมทอดไข่กับกุ้ง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,เย็นใจ ฐิตะฐาน,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2554
Full Text
PUB 0599
แกงเลียงผักหวาน
84 เมนู อาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
Full Text
PUB 0598
ข้อกำหนดและเกณฑ์ที่เหมาะสมของปริมาณน้ำตาลที่ควรบริโภค
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,เนตรนภิส วัฒนสุชาติ,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2557
Full Text
PUB 0597
การวัดระดับความเข้มข้นที่ทำให้เกิดการรับรู้ ตอนที่ 2
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วิวัฒน์ หวังเจริญ,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2554
Full Text
PUB 0596
การวัดระดับความเข้มข้นที่ทำให้เกิดการรับรู้ ตอนที่ 1
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วิวัฒน์ หวังเจริญ,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2554
Full Text
PUB 0595
การพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกงเผ็ดและพริกแกงเขียวหวานก้อนอบแห้ง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อันจีรา รัตนเพียร,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2553
Full Text
PUB 0594
การผลิตน้ำใบบัวบกเพื่อสุขภาพ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ราณี สุรกาญจน์กุล,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2553
Full Text
PUB 0593
การผลิตก๋วยเตี๋ยวด้วยแป้งข้าวมอลต์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ราณี สุรกาญจน์กุล,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2556
Full Text
PUB 0592
การปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขนมปังด้วยอิมัลซิไฟเออร์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ยุทธนา พิมลศิริผล,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2555
Full Text
PUB 0591
การประเมินทางประสาทสัมผัสโดยใช้สเกลวัดความพอดี
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วิวัฒน์ หวังเจริญ,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2556
Full Text
PUB 0590
การใช้อินูลินเป็นสารทดแทนไขมันในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกไขมันต่ำ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วิจิตรา แดงปรก,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2553
Full Text
PUB 0589
การใช้แป้งสาคูในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกปลา
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วรางคณา สมพงษ์,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2553
Full Text
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 [ 71 ] 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>