KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3056 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 [ 75 ] 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7532
การลดความเสียหายในลองกองหลังการเก็บเกียวระหว่างการเก็บรักษาและการขนส่ง
อารีรัตน์ การุณสถิตย์ชัย,ชวเลิศ ตรีกรุณาสวัสดิ์,โกเมศ สัตยาวุธ
Full Textx
FOOD 7531
การจัดการแมลงหวี่ขาวยาสูบ Bemisia tabasi (Gennadius) บนผักชีฝรั่งหลังการเก็บเกี่ยว
กรรณิการ์ เพ็งคุ้ม,พรรณเพ็ญ ชโยภาส,ณัฐวัฒน์ แย้มยิม
Full Textx
FOOD 7530
การกำจัดเพลี้ยไฟบนกะเพรา โหระพา และแมงลักหลังการเก็บเกี่ยว
ใจทิพย์ อุไรชื่น,ณัฐวัฒน์ แย้มยิ้ม,อัจฉรา เพชรโชติ
Full Textx
FOOD 7528
การใช้แป้งพืชทดแทนแป้งสาลีในการทำผลิตภัณฑ์
จารุวรรณ บางแวก
Full Textx
FOOD 7527
การศึกษาชนิดบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับมะเขือเปราะตัดขั้วเพื่อการส่งออก
เนตรา สมบูรณ์แก้ว,สุพี วนศิรากุล,อมรา ชินภูติ
Full Textx
PUB 0503
ข้าวต้านเบาหวาน...อาหารที่คุณเลือกได้
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2557
Full Text
PUB 0502
ขนมถั่วแปบ
84 เมนู อาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
Full Text
PUB 0501
แกงสัมผักบุ้ง
84 เมนู อาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
Full Text
PUB 0500
แกงเลียงผักรวม
84 เมนู อาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
Full Text
PUB 0499
แกงขี้เหล็กปลาย่าง
84 เมนู อาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
Full Text
PUB 0498
การวิเคราะห์โอกาสเพื่อการพิจารณาปรับปรุงลักษณะของผลิตภัณฑ์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วิวัฒน์ หวังเจริญ,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2557
Full Text
PUB 0497
การผลิตกรดแลคติกจากแป้งด้วยเชื้อแบคทีเรียแลคติก
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,กนกวรรณ ยอดอินทร์,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2556
Full Text
PUB 0496
กล้วยกรอบแก้ว
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,มัณฑนา ร่วมรักษ์,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2557
Full Text
FOOD 7526
การศึกษาชนิดบรรจุภัณฑ์และวิธีการบรรจุ เพื่อกำจัดเพลี้ยไฟที่ทำลายมะเขือเปราะหลังการเก็บเกี่ยวโดยไม่ตัดขั้วผล
ภาวินี หนูชนะภัย,นัฐวัฒน์ แย้มยิ้ม,กรรณิการ์ เพ็งคุ้ม
Full Textx
FOOD 7525
การศึกษาความสูญเสียของผลิตผลผักสดหลังการเก็บเกี่ยวจากการปนเปื้อนจุลินทรีย์
อารีรัตน์ การุณสถิตย์ชัย,ภูวสิน ชูสินธ์,ชวเลิศ ตรีกรุณาสวัสดิ์
Full Textx
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 [ 75 ] 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>