KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1197 เรื่อง จากคำค้น อาหาร
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [ 78 ] 79 80   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8461
แนวโน้มของผลิตภัณฑ์อาหาร
อบเชย วงศ์ทอง,วารสารอาหาร
พฤษภาคม-สิงหาคม 2559
FOOD 8461
แนวโน้มของผลิตภัณฑ์อาหาร
อบเชย วงศ์ทอง,วารสารอาหาร
พฤษภาคม-สิงหาคม 2559
FOOD 8475
กินไข่อย่างไร ให้ปลอดภัยจากเชื้อซาลโมเนลลา
อรไท สวัสดิชัยกุล,วารสารอาหาร
เมาายน-มิถุนายน 2561
Full Text
FOOD 8478
การใช้คลื่นความถี่วิทยุในการให้ความร้อนอาหาร
หทัยชนก กันตรง,วารสารอาหาร
เมษายน-มิถุนายน 2561
Full Text
FOOD 8486
กฎหมายฉบับใหม่ว่าด้วยการควบคุมและตรวจสอบสินค้าเกษตรและอาหารในสหภาพยุโรป
กุลวดี วิวัฒสวัสดินนท์,นันทประภา นันทิยะกุล,ยุทธศักดิ์ อุดมศักดิ์,กฎหมายฉบับใหม่ว่าด้วยการควบคุมและตรวจสอบสินค้าเกษตรและอาหารในสหภาพยุโรป
พฤษภาคม 2561
FOOD 8487
ฉลากอาหาร: ข้อกำหนดและการนำไปใช้
อุทัย กลิ่นเกษร,ฉลากอาหาร: ข้อกำหนดและการนำไปใช้
มิถุนายน 2561
FOOD 8491
การศึกษาสถานการณ์การใช้วัตถุเจือปนอาหารในผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ จังหวัดนครราชสีมา 2560
บุญสงค์ ลี้สุรพลานนท์,วารสารอาหารและยา
พฤษภาคม-สิงหาคม 2561
Full Text
FOOD 8493
เสริมแกร่งธุรกิจด้วยวิทย์และนวัตกรรม 2018
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ,เสริมแกร่งธุรกิจด้วยวิทย์และนวัตกรรม 2018
กรกฎาคม 2561
FOOD 8510
อาหารนุ่ม...เมนูอร่อยเพื่อสุขภาพผู้สูงวัย
เนตรนภิส วัฒนสุชาติ,อุษาพร ภูคัสมาส,สมจิต อ่อนเหม,ชุษณา เมฆโหรา,อาหารนุ่ม...เมนูอร่อยเพื่อสุขภาพผู้สูงวัย
สิงหาคม 2561
FOOD 8513
การทําแห้งกากแครอทและการนําไปใช้ในขนมปังเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ
ปรรัตน์ ศุภมิตรโยธิน,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
มกราคม-มีนาคม 2561
Full Text
PUB 0839
Food Journal 40 (1) / 2553
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Full Text
PUB 0840
Food Journal 40 (2) / 2553
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Full Text
FOOD 8524
ผลของการเตรียมวัตถุดิบต่อคุณภาพของใยอาหารผงที่มีสารต้านอนุมูลอิสระจากเปลือกเสาวรสพันธุ์สีม่วง
อนุสรา พลบจู,วิชมณี ยืนยงพุทธกาล,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มกราคม-มีนาคม 2561
Full Text
FOOD 8529
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของไหลวิกฤติยิ่งยวดในอุตสาหกรรมอาหาร
ปิยาภัทร ไตรสนธิ,วารสารอาหาร
กรกฎาคม-กันยายน 2561
Full Text
FOOD 8532
อาหารกับอารมณ์
อุษาพร ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
กรกฎาคม-กันยายน 2561
Full Text
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [ 78 ] 79 80   Next >>