KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3061 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [ 78 ] 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
PUB 0479
นมข้าวโพด
84 เมนู อาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
Full Text
PUB 0478
เทคนิคการผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อโค "เนื้อฝอย"
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม
Full Text
PUB 0477
ต้มจับฉ่ายกับเต้าหู้
84 เมนู อาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
Full Text
PUB 0476
คำเตือนสำหรับผู้นิยมความหวาน
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2557
Full Text
PUB 0475
ขนมผักกาดทรงเครื่อง
84 เมนู อาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
Full Text
PUB 0474
ขนมจีนน้ำพริก
84 เมนู อาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
Full Text
PUB 0473
ขนมกล้วย
84 เมนู อาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
Full Text
PUB 0472
การเปลี่ยนแปลงทางลักษณะกายภาพโดยไม่ใช้ความร้อน ตอนที่2
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วิชชา ตรีสุวรรณ,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2557
Full Text
PUB 0471
การเปลี่ยนแปลงทางลักษณะกายภาพโดยไม่ใช้ความร้อน ตอนที่1
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วิชชา ตรีสุวรรณ,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2556
Full Text
PUB 0470
ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน
84 เมนู อาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
Full Text
PUB 0469
ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าไก่สับ
84 เมนูอาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
Full Text
PUB 0468
กล้วย...คุณค่าล้นหวี ผลไม้ดีคู่สุขภาพ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2557
Full Text
PUB 0467
กรดเฟอรูลิก สารธรรมชาติมากคุณค่าปลอดภัยสูง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วิภาภรณ์ ณ ถลาง,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2557
Full Text
PUB 0466
10 เหตุผล ทำไมต้องเลี่ยงอาหาร จีเอ็ม
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2557
Full Text
PUB 0465
แอสต้าแซนธิน
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2557
Full Text
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [ 78 ] 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>