KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3061 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 [ 8 ] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8509
การพัฒนาผลิตภัณฑ์วุ้นกรอบจากลำไยตกเกรด
นรินทร์ เจริญพันธ์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กันยายน - ตุลาคม 2561
Full Text
FOOD 8508
ผลของแป้งจากเศษเหลือทิ้งของทุเรียน ต่อคุณภาพของพาสต้าปราศจากกลูเตน
นรินทร์ เจริญพันธ์,วิยดา กวานเหียน,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กันยายน-ตุลาคม 2561
Full Text
FOOD 8507
คความสามารถของถั่วชนิดต่าง ๆ ในการต้านอนุมูลอิสระและส่งเสริมการเจริญเติบโตของแบคทีเรียแลคโตบาซิลลัส
นิพัฒน์ ลิ้มสงวน,สุภัคชนม์ คล่องดี,ประมวล ทรายทอง,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กันยายน-ตุลาคม 2561
Full Text
FOOD 8506
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสจากลำไย
นรินทร์ เจริญพันธ์,ชัยพร แพภิรมย์รัตน์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรกฎาคม - สิงหาคม 2561
Full Text
FOOD 8505
ผลของสภาวะการเก็บรักษาต่อการเกิดรีโทรเกรเดชันและการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพและเคมีของผลิตภัณฑ์ ขนมขบเคี้ยวจากข้าวและถั่วเหลืองโดยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน
นิพัฒน์ ลิ้มสงวน,จุฬาลักษณ์ จารุนุช,วราภรณ์ ประเสริฐ,พิศมัย ศรีชาเยช,พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรกฎาคม - สิงหาคม 2561
Full Text
FOOD 8504
สมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปรด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน
นิพัฒน์ ลิ้มสงวน,วายุห์ สนเทศ,พิศมัย ศรีชาเยช,กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร,จุฬาลักษณ์ จารุนุช,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรกฎาคม - สิงหาคม 2561
Full Text
FOOD 8503
ผลของเวลาในการนึ่งต่อคุณภาพของข้าวเกรียบจากแป้งมันสําปะหลัง
สยุมพร รัตนพันธ์,เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พฤษภาคม - มิถุนายน 2561
Full Text
FOOD 8502
การผลิตลูกชิ้นปลาเสริมเจลบุกและสมุนไพร
ศุภิสรา พิสุทธิโกศล,พัชรพร จิรแพศยสุข,วรางคณา สมพงษ์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มีนาคม - เมษายน 2561
Full Text
FOOD 8501
ผลของการให้ความร้อนทางอ้อมต่อคุณภาพบางประการของน้ำผึ้งดอกลำไย
พิทยา ใจคำ,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
พฤษภาคม-สิงหาคม 2561
Full Text
FOOD 8500
องค์ประกอบทางเคมีบางประการ และคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระของข้าวพื้นเมือง ในจังหวัดนครราชสีมา
สายใจ ปอสูงเนิน,ธีระ ธรรมวงศา,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
พฤษภาคม-สิงหาคม 2561
Full Text
FOOD 8499
ผลของการใช้สารทดแทนน้ำตาลต่อคุณภาพของกัมมี่เยลลี่ดาหลา
กมลทิพย์ กรรไพเราะ,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
พฤษภาคม-สิงหาคม 2561
Full Text
FOOD 8498
ฤทธิ์ทางชีวภาพของคีเฟอร์เวย์จากนมถั่วเหลืองและนมงาดำ
มนตรา ศรีษะแย้ม,เจนจิรา กลิ่นรัตน์,อรุณลักษณ์ โชตินาครินทร์,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
พฤษภาคม-สิงหาคม 2561
Full Text
FOOD 8497
ค่าดัชนีน้าตาล มวลน้าตาลและการตอบสนองของระดับซีรั่มอินซูลินของเส้นก๋วยเตี๋ยวทางเลือกจากส่วนผสมของแป้งสาคูและแป้งข้าวเฉี้ยง
จุรีภรณ์ นวนมุสิก,วราศรี แสงกระจ่าง,จันทิรา วงศ์วิเชียร,ประไพศรี ศิริจักรวาล,รัชนี คงคาฉุยฉาย,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
พฤษภาคม-สิงหาคม 2561
Full Text
FOOD 8496
การพัฒนาสูตรเยลลี่จากลองกองลูกร่วง
จีรนันท์ กล่อมนรา,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
พฤษภาคม-สิงหาคม 2561
Full Text
FOOD 8495
คุณภาพทางเคมี กายภาพ และจุลชีววิทยาของปลาส้มที่จาหน่ายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อการยอมรับของผู้บริโภค
ปวีณา รัตนเสนา,พิทยา ใจคา,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
พฤษภาคม-สิงหาคม 2561
Full Text
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 [ 8 ] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>