KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2847 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 [ 92 ] 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
PUB 0164
ข้าวเหนียวดำเปียกมะพร้าวอ่อน
www.foodtravel.tv
Full Text
PUB 0163
ข้าวเกรียบมะรุม
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อุษา ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2554
Full Text
PUB 0162
ขาไก่ตุ๋นยาจีน
คอลัมน์ครัวลอยฟ้า คุ
วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2555
Full Text
PUB 0161
ขาเป็ดอบวุ้นเส้น
คอลัมน์ครัวลอยฟ้า
วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2555
Full Text
PUB 0160
ขนุนเชื่อม
www.FoodTravel.tv
Full Text
PUB 0159
ขนมฝักบัว
www.FoodTravel.tv
Full Text
PUB 0158
"ขนมผักกาดผักพื้นบ้าน" สูตรอาหารเพื่อสุขภาพจากนักวิจัย มก.
หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
ฉบับวันที่ 22 ตุลาคม 2551
Full Text
PUB 0157
ขนมปังสังขยาใบเตย
www.FoodTravel.tv
Full Text
PUB 0156
ขนมปังยากิโซบะ
www.FoodTravel.tv
Full Text
PUB 0155
ขนมปังธัญพืช กับสลัดไก่อะโวคาโด
www.FoodTravel.tv
Full Text
PUB 0154
ขนมปังทูโทน
www.FoodTravel.tv
Full Text
PUB 0153
ขนมทราย
www.FoodTravel.tv
Full Text
PUB 0152
ขนมตะลุ่ม
www.FoodTravel.tv
Full Text
PUB 0151
ขนมดอกโสน
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Full Text
PUB 0150
ขนมชั้น
www.FoodTravel.tv
Full Text
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 [ 92 ] 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190   Next >>