KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2625 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 [ 97 ] 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
PAT 0028
ผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวข้าดพดสีม่วงโดยใช้เครื่องเอกซ์ทรูเดอร์
จุฬาลักษณ์ จารุนุช
เลขที่อนุสิทธิบัตร 7467
Full Text
PAT 0027
ผลิตภัณฑ์และกรรมวิธีการผลิตผักสลัดแผ่น
วันเพ็ญ มีสมญา
เลขที่อนุสิทธิบัตร 7467
Full Text
PAT 0026
เครื่องฆ่าเชื้ออาหารสำเร็จรูปบรรจุภาชนะโดยรังสีอินฟาเรด
สมยศ จรรยาวิลาส
เลขที่สิทธิบัตร 32923
Full Text
PAT 0025
กรรมวิธีผลิตข้าวแกงทอดแช่เยือกแข็งกึ่งสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
เพลินใจ ตังคณะกุล
เลขที่อนุสิทธิบัตร 7221
Full Text
PAT 0024
น้ำธัญพืชและข้าวต้มธัญพืชหลากชนิด
กุลวดี ตรองพาณิขย์
เลขที่อนุสิทธิบัตร 6982
Full Text
PAT 0023
การผลิตข้าวกล้องงอกเพื่อเพิ่มกรรมแกมม่าแอมิโนบิวเทริกในข้าวพันธุ์ต่างๆ ฯ
พัชรี ตั้งตระกูล
เลขที่อนุสิทธิบัตร 6910
Full Text
PAT 0022
เครื่องดื่มธัญชาติสำเร็จรูปผสมสมุนไพรไทยและกรรมวิธีการผลิตฯ
จุฬาลักษณ์ จารุนุช
เลขที่อนุสิทธิบัตร 6657
Full Text
PAT 0021
กระบวนการผลิตข้าวตูกึ่งสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากระบวนการดังกล่าว
ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
เลขที่อนุสิทธิบัตร 6397
Full Text
PAT 0020
ผลิตภัณฑ์ข้าวฉู่ฉี่สำเร็จรูปและกรรมวิธีผลิตข้าวผัดฉู่ฉี่ดังกล่าว
เพลินใจ ตังคณะกุล
เลขที่อนุสิทธิบัตร 6530
Full Text
PAT 0019
ผลิตภัณฑ์ข้าวผัดฉ่าสำเร็จรูปและกรรมวิธีผลิตข้าวผัดฉ่าดังกล่าว
เพลินใจ ตังคณะกุล
เลขที่อนุสิทธิบัตร 6529
Full Text
PAT 0018
ผลิตภัณฑ์ข้าวผัดกะปิสำเร็จรูปและกรรมวิธีผลิตข้าวผัดกะปิดังกล่าว
เพลินใจ ตังคณะกุล
เลขที่อนุสิทธิบัตร 6528
Full Text
PAT 0017
ผลิตภัณฑ์ข้าวผัดคั่วกลิ้งสำเร็จรูปและกรรมวิธีการผลิตฯ
เพลินใจ ตังคณะกุล
เลขที่อนุสิทธิบัตร 6526
Full Text
PAT 0016
ผลิตภัณฑ์ข้าวผัดเขียวหวานสำเร็จรูปและกรรมวิธีผลิตฯ
เพลินใจ ตังคณะกุล
เลขที่อนุสิทธิบัตร 6525
Full Text
PAT 0015
เครื่องดื่มสมุนไพรและกรรมวิธีการผลิต
นิพัฒน์ ลิ้มสงวน
เลขที่อนุสิทธิบัตร 6482
Full Text
PAT 0014
ผลิตภัณฑ์ซุปต้มยำชนิดข้นสำเร็จรูปและกรรมวิธีผลิตซุปต้มยำชนิดข้นสำเร็จรูป
เพลินใจ ตังคณะกุล
เลขที่อนุสิทธิบัตร 6211
Full Text
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 [ 97 ] 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175   Next >>