KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 4 เรื่อง จากคำค้น กรดไขมันจำเป็น
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T000295
น้ำมันอีฟนิงพริมโรส/เรียบเรียงโดย ปราณี แซ่โค้ว
ปราณี แซ่โค้ว
2542
T010195
อาหารที่สมบูรณ์ด้วยกรดไขมันโอเมก้า-3/ลูกจันทร์ภัครัชพันธุ์
ลูกจันทร์ ภัครัชพันธุ์
2539
T040024
DHA (Docosahexaenoic Acid): สารอาหารสมองที่จำเป็น/ศิริวรรณ เนติวรานนท์
ศิริวรรณ เนติวรานนท์
2546
T050363
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกรดไขมันจำเป็น/แปลโดยฉัตรตระกูล เจียจันทร์พงษ์
ฉัตรตระกูล เจียจันทร์พงษ์
2544
   หน้า : [ 1 ]   Next >>