KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น การวิจัยพัฒนา
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8489
การพัฒนาระบบกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม
ยุวดี พัฒนวงศ์,วรสุดา ยูงทอง,วินิต อัศวกิจวิรี,ประพนธ์ อางตระกูล,อนันต์ชัย อัศวเมฆิน,กรกนก เนตรทิพย์,วารสารอาหารและยา
พฤษภาคม-สิงหาคม 2561
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>