KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3 เรื่อง จากคำค้น การแช่เย็น
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T980147
การแช่เย็นและการแช่แข็งเนื้อสัตว์/ชัยณรงค์ คันธพนิต
ชัยณรงค์ คันธพนิต
2532
T020150
Shape factor สำหรับการทำนายเวลาในการแช่เย็น (chilling)/สาวิตรี จันทรานุรักษ์, Andrew Cleland และ George Serrallach
สาวิตรี จันทรานุรักษ์
2534
FOOD 6463
การพัฒนาวิธีการเก็บรักษากุ้งขาวแช่เย็น/สุภาพร สิริมานุยุตต์, วลัย คลี่ฉายา
สุภาพร สิริมานุยุตต์,กรมประมง
2551
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>