KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 38 เรื่อง จากคำค้น ขนมอบ
   หน้า : [ 1 ] 2 3   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
KU T940159
ไม่มีชื่อเรื่อง
อรอนงค์ นัยวิกุล,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2532
T980048
เค้กข้าวฟ่างแคลอรี่ต่ำ/ศิวาพร ศิวเวชช
ศิวาพร ศิวเวชช
2538
IFRPD T980201
การใช้สารทดแทนไขมัน Oatrim-5 ในการทำขนมอบและขนมไทย/เนตรนภิส วัฒนสุชาติ ... [และคนอื่นๆ]
เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
2541
T990090
ขนมเค้ก ศิลปะชิ้นเอกในตระกูลขนมอบจากข้าวสาลี

2541
T990091
ผลของแซนแทนกัมและเส้นใยจากแกนสับปะรดที่มีต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์เค้กและคุกกี้ลดไขมันด้วยแป้งบุก
อดิศักดิ์ เอกโสวรรณ
2542
T990109
ศึกษาการทำคุกกี้จากถั่วเขียวผิวดำเปรียบเทียบกับถั่วเขียวและถั่วมะแฮะ/สมชาย ประภาวัต ... [และคนอื่นๆ]
สมชาย ประภาวัต
2541
T990209
การบรรจุแบบแอคตีฟเพื่อเพิ่มอายุการเก็บของขนมโมจิ
งามทิพย์ ภู่วโรดม
2541
T990284
การใช้ประโยชน์ทุเรียนดิบบดแห้ง

2542
IFRPD T990478
อาหารสูตรเด็ด ชี้ช่อง นำร่อง เพื่อทำกิน

2542
T000006
ขนมอบ ขนมปัง จากอดีต สู่ปัจจุบัน
เบคกิ้งสคูล
2542
T000174
ผลิตภัณฑ์แป้งหมัก

2536
IFRPD T000225
ผลิตภัณฑ์แป้งสาลีและกระบวนการผลิตเพื่อการค้า
พยอม อัตถวิบูลย์กุล,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2543
T000232
/สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2541
T000284
เพสตรี้
เบคกิ้งสคูล
2543
IFRPD T010029
ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองและแป้ง

2541
   หน้า : [ 1 ] 2 3   Next >>