KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 7 เรื่อง จากคำค้น ข้าวเม่า
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T970265
ข้าวเม่า...มาจากไหน/อนุชาติ คชสถิตย์
อนุชาติ คชสถิตย์
2549
T990215
ข้าวเม่าเป็นขนมหวาน อาหารว่าง จากท้องนามาแต่ดึกดำบรรพ์
นฤวรรณ รักสกุล
2542
T000274
เทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูป ข้าวเม่า จากภูมิปัญญาอีสาน
วิเชียร วรพุทธร
2542
T040114
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ข้าวเม่าหมี่/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2546
Full Text
IFRPD T040244
/สมจิต อ่อนเหม ... [และคนอื่นๆ]
สมจิต อ่อนเหม,สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
2547
T050164
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ข้าวเม่า/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2548
Full Text
IFRPD T050328
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเม่าหมี่ผสมสาหร่ายไก/สมจิต อ่อนเหม ... [และคนอื่นๆ]
สมจิต อ่อนเหม
2548
   หน้า : [ 1 ]   Next >>