KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 5 เรื่อง จากคำค้น ชาใบหม่อน
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T030240
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ชาใบหม่อน/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2546
T050219
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน น้ำชาใบหม่อน/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2548
Full Text
T050253
ชาเขียว
จิราณีย์ ไชยปุริวงศ์
2547
IFRPD T070598
การพัฒนาน้ำมะพร้าวน้ำหอมเข้มข้นและผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มทางเลือก/มณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด ... [และคนอื่นๆ]
มณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2549
FOOD 6034
ผลของการเสริมใบชาหม่อนในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตและปริมาณคอเลสเทอรอลของไข่/ไพโชค ปัญจะ
ไพโชค ปัญจะ
2549
   หน้า : [ 1 ]   Next >>