KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ถั่วเหลืองจีเอ็มโอ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8248
ถั่วเหลืองจีเอ็มโอกับผลิตภัณฑ์อาหารไทย
สุภัคชนม์ คล่องดี,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2559
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>