KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 12 เรื่อง จากคำค้น ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลือง
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
IFRPD T930047
การศึกษาปริมาณกรดไฟติคในผลิตภัณฑ์อาหารถั่วเหลือง
ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2531
IFRPD T930048
กรอบเค็มโปรตีนเกษตร
อนุกูล พลศิริ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2531
IFRPD T940108
การเตรียมเต้าหู้หลอดผง เต้าฮวยผง และการทดสอบการยอมรับ
สมชาย ประภาวัต
2533
IFRPD T940258
ไม่มีชื่อเรื่อง
สิริพร สธนเสาวภาคย์
2537
IFRPD T960321
การฝึกอบรมหลักสูตร การแปรรูปผลิตผลการเกษตร ให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์แปรรูปผลิตผลการเกษตรในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 2-20 ต.ค. 2538/โดย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2538
IFRPD T010029
ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองและแป้ง

2541
IFRPD T010298
การผลิตโปรตีนเกษตรและอาหารเสริมสำหรับเด็ก/จุฬาลักษณ์ จารุนุช
จุฬาลักษณ์ จารุนุช,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2544
T010457
เต้าหู้ อาหารธรรมชาติ/พจน์ สัจจะ
พจน์ สัจจะ
2544
T020008
ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองกับสุขภาพ/วิมล ศรีสุข
วิมล ศรีสุข
T020184
เต้าหู้, อาหารมังสวิรัติ, อาหารธรรมชาติ (3 เรื่อง)

2538
T020202
ถั่วเหลืองกรุสมบัติซุปเปอร์อาหาร/นิพิท จินดากุล
นิพิท จินดากุล
2540
IFRPD T020208
ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของเต้าหู้/เพลินใจ ตังคณะกุล
เพลินใจ ตังคณะกุล
2545
   หน้า : [ 1 ]   Next >>