KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 18 เรื่อง จากคำค้น ฟักทอง
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T970231
เนยเมล็ดฟักทอง/อดิศักดิ์ เอกโสวรรณ
อดิศักดิ์ เอกโสวรรณ
2540
T980333
การผลิตผงเมล็ดฟักทองสกัดน้ำมันและการนำไปใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหาร/สิรินาถ ตัณฑเกษม
สิรินาถ ตัณฑเกษม
2541
T990511
อาหาร คาว-หวาน จากฟักทอง

2542
T000338
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สังขยาฟักทองกึ่งสำเร็จรูป/กมลวรรณ แจ้งชัด ... [และคนอื่นๆ]
กมลวรรณ แจ้งชัด
2542
T010210
การผลิตเนคต้าฟักทองโดยใช้เพคติเนส/ประนอม พรชัยประสิทธิ์, สุวิมล กีรติพิบูล, กิตติพงษ์ ห่วงรักษ์
ประนอม พรชัยประสิทธิ์
2543
T020018
ปัจจัยที่มีผลต่อการทำแห้งฟักทองด้วยวิธีออสโมซิส/วนิดา สระทองคำ และ ปราณี อ่านเปรื่อง
วนิดา สระทองคำ
2544
T030105
ผลของกรรมวิธีการเตรียมและการอบแห้งต่อคุณภาพฟักทองผง/จิรภา พงษ์จันตา, สมชาย จอมดวง และ รัตนพล พนมวัน ณ อยุธยา
จิรภา พงษ์จันตา
2546
T030195
การผลิตซฮสฟักทองเสริมใยอาหารจากแป้งบุก/จิราภรณ์ สอดจิตร์
จิราภรณ์ สอดจิตร์
2545-2546
T040013
ฟักทอง เหลืองทองเข้มข้น อุดมเบต้าแคโรทีน/สุปรียา ห้องแซง และ พจน์ สัจจะ
สุปรียา ห้องแซง
2546
T040066
การใช้ประโยชน์จากฟักทองผงในผลิตภัณฑ์ขนมไทย/จิรภา พงษ์จันตา ... [และคนอื่นๆ]
จิรภา พงษ์จันตา
2547
T050113
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ซุปฟักทอง/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2547
Full Text
T050163
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เมล็ดฟักทองอบ/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2548
Full Text
T060301
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปุยฝ้าย/สุภางค์ เรืองฉาย
สุภางค์ เรืองฉาย
2549
T070518
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเช้าธัญชาติเสริมฟักทองผงโดยใช้เครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์แบบสกรูเดี่ยว/สุลาลักษณ์ ขาวผ่อง และ สมชาย จอมดวง
สุลาลักษณ์ ขาวผ่อง
2550
T070519
ผลของส่วนผสมและกระบวนการผลิตต่อสมบัติทางกายภาพของฟิล์มบริโภคได้จากฟักทอง/อรัญญา มิ่งเมือง
อรัญญา มิ่งเมือง
2550
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>