KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 8 เรื่อง จากคำค้น วิตามินอี
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T960109
วิตามินอี

2539
T980050
ปริมาณวิตามินอีในเมล็ดพืช ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดและน้ำมันพืช/ศิริวรรณ สุทธจิตต์, ไมตรี สุทธจิตต์
ศิริวรรณ สุทธจิตต์
2538
KU T030283
การศึกษาการแพร่ของวิตามินอีในฟิล์มบริโภคได้และการประยุกต์ใช้ในแบบจำลองของอาหาร/รัชนี เจริญ
รัชนี เจริญ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2545
T070486
ผลของปริมาณวิตามินอีที่ลดลงต่อความคงตัวของการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของน้ำมันถั่วเหลืองที่อุณหภูมิสูงระดับการทอด/ชัชวาล โชติมากร
ชัชวาล โชติมากร
T070593
ผลของการเสริมไคโตซานผสมวิตามินซี ต่อน้ำหนัก ไขมัน และวิตามินเอ อี/สุภัทฉรา นพจินดา ... [และคนอื่นๆ]
สุภัทฉรา นพจินดา
2545
FOOD 6505
ปริมาณ ธาตุเหล็ก สังกะสี ธาตุทองแดง วิตามินอี เบต้าแคโรทีน และลูทีนในข้าวพันธุ์พื้นเมืองจากแหล่งต่างๆของประเทศไทย/รัชนี คงคาฉุยฉาย ... [และคนอื่นๆ]
รัชนี คงคาฉุยฉาย
2551
Full Textx
FOOD 7860
ปริมาณวิตามินอีและแกมมา-โอรีซานอลในมันฝรั่งทอดและน้ำมันทอดอาหารก่อนและหลังการทอด
ประวิทย์ สันติวัฒนา,จิตตินันท์ ม่วงจีน,วารสารโภชนาการ
กรกฎาคม-กันยายน 2552
FOOD 7905
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการดูดซับวิตามินอีในน้ำมันปาล์มโอเลอินส์ โดยใช้ตัวดูดซับ MCM -41
ขวัญปวีณ์ สิทธิเขตรกรณ์,พรสวรรค์ อัศวแสงรัตน์,วิศวสารลาดกระบัง
กันยายน 2556
   หน้า : [ 1 ]   Next >>