KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 13 เรื่อง จากคำค้น สารทดแทนไขมัน
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T970077
ไม่มีชื่อเรื่อง
บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
2539
IFRPD T980201
การใช้สารทดแทนไขมัน Oatrim-5 ในการทำขนมอบและขนมไทย/เนตรนภิส วัฒนสุชาติ ... [และคนอื่นๆ]
เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
2541
T020140
Fat substitute/สุคนธ์ชื่น ศรีงาม
สุคนธ์ชื่น ศรีงาม
2533
T030178
Inulin และ Oligofructose เส้นใยอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย/สุจิตตา เรืองรัศมี
สุจิตตา เรืองรัศมี
2546
T050458
ปลายอไขมันต่ำแช่เยือกแข็ง/จิราวรรณ แย้มประยูร และ สุนีย์ วิจารณ์นิกรกิจ
จิราวรรณ แย้มประยูร
2548
T060257
การใช้ลูกสำรองทดแทนไขมันในผลิตภัณฑ์หมูยอ/ประภาศรี เทพรักษา, นณีน อ่อนหวาน, อุทัยวรรณ ทองทั้งวงศ์
ประภาศรี เทพรักษา
2549
KU T070203
การลดไขมันในไอศกรีมกะทิโดยใช้สารทดแทนไขมัน/ศิวพร พุดตาล, สมจิต สุรพัฒน์
ศิวพร พุดตาล,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2550
T070362
ผลของการใช้สตาร์ชมันสำปะหลังและสตาร์ชมันสำปะหลังดัดแปรด้วยกรดเป็นสารทดแทนไขมันต่อคุณภาพของไส้กรอกแฟรงค์เฟอเตอร์ไขมันต่ำ/สุนทรี สุวรณสิชณน์
สุนทรี สุวรณสิชณน์
2550
T070496
การใช้สตาร์ชมันสำปะหลังร่วมกับโซเดียมเคซีเนต โปรตีนถั่วเหลืองและคาร์ราจีแนนเป็นสารทดแทนไขมันในไส้กรอกแฟรงค์เฟอเตอร์ไขมันต่ำ/สุนทรี สุวรณสิชณน์
สุนทรี สุวรณสิชณน์
2550
T070503
การพัฒนาและการยืดอายุการเก็บรักษากุนเชียงไก่/กมลทิพย์ นิคมรัตน์, จักรพงศ์ บุญปราบ และศุภรางค์ พิชัยรัตน์
กมลทิพย์ นิคมรัตน์
2549
FOOD 6403
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาจ๊อเพื่อสุขภาพ/วัลลิกา จิตต์โสภา, วิจิตรา กกแก้ว และกมลทิพย์ นิคมรัตน์
วัลลิกา จิตต์โสภา
2551
Full Textx
FOOD 8413
การใช้ลูกสำรองทดแทนไขมันในผลิตภัณฑ์คุกกี้บาร์
ทัศนีย์ ชาเจียมเจน,มนฤทัย อุไรแข,พิชญา โพธิ์กัณหะ,สิริโสภา เม็ดฝ้าย,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
มกราคม - เมษายน 2560
FOOD 8439
ผลของเมล็ดแมงลักและอินนูลินต่อคุณภาพเค้กชิฟฟอน
สุณีย์ บุญกำเหนิด,ซุลไบดะห์ มะเด็ง,ยูไวรียะฮ์ อับดุลดานิง,เทวี ทองแดง คาร์ริลา,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
กันยายน - ธันวาคม 2560
   หน้า : [ 1 ]   Next >>