KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น อุตสาหกรรมน้ำตาล
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
KU T990032
การศึกษาการทำลายเชื้อจุลินทรีย์สำหรับอุตสาหกรรมน้ำตาลและอาหาร โดยเครื่องทำลายเชื้อชนิดใช้แสงอุลตราไวโอเลต
กล้าณรงค์ ศรีรอต,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[2539?]
   หน้า : [ 1 ]   Next >>