KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น เครื่องอบแห้งแบบพ่นกระจาย
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T020232
กระบวนการผลิตน้ำผักผลไม้รวมผงโดยใช้เครื่องอบแห้งแบบพ่นกระจาย และไมโครเวฟสูญญากาศ/พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์ ... [และคนอื่นๆ]
พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์
2545
   หน้า : [ 1 ]   Next >>